Profil ”IT & Entreprenörskap” på Rosengård

Texten: IT och Entreprenörskap i grundskolan

Charlotte Christoffersen står framför publik.

Örtagårdsskolan och Värner Rydénskolan med tillhörande förskolor i Rosengård SDF ska profilera sig inom ”IT och entreprenörskap”. Den 24 januari 2012 var det uppstart inför det profileringsarbete som ska ta vid. Då samlades lärare, förskollärare och barnskötare  för en introduktion kring ”IT & Entreprenörskap”.

Jag, Charlotte Christoffersen, it-pedagog på Centrum för Pedagogisk Inspiration, hade fått uppdraget att hålla ett introduktionsseminarium om ”IT & Entreprenörskap” i grundskola och förskola. Se bildspel längre ner.

Arbetsgrupper
Nu ska alltså pedagogerna inom Örtagård och Värner Rydén spetsa sin kompetens inom IT & entreprenörskap. Jonas Angeria, rektor för år 7-9 på Örtagårdsskolan berättar att tjugofyra pedagoger tillsammans med skolledarna har bildat ett antal arbetsgrupper. Dessa grupper ska planera för personalens fortsatta kompetensutveckling inom området och för hur IT och entreprenörskap ska färgas in undervisningen.

Blivande 1-1-skola.
Eftersom Örtagårdsskolan och Värner Rydenskolans  under våren blir så kallade pilotskolor inom Skolkompassens 1-1-projekt i Malmö stad kommer man att ha god tillgång till datorer. Inför höstterminen 2012 ska samtliga elever i år 1, 4 och 7 utrustas med egen personlig dator.