Redskap till filmanalys

Tecknad polis.

Veckans korta och animerade film är något som inte enbart ska ses som något fristående. Den presenterar 12 steg som varje filmhjälte följer i stora s k Blockbusters. För att få ut så mycket som möjligt av denna kortfilm behövs då en annan film som går att analysera. Det finns kortfilmer som går att hitta i denna blogg, men även de spelfilmer som vi erbjuder som strömmande media är användbara.

Viktigt att tänka på är att de 12 stegen även kan återfinnas i filmer som inte upplevs som actionfilmer, samtidigt som det inte heller är säkert att alla 12 stegen finns med i den traditionella Hollywood-filmen. Genom att diskutera i klassrummet kan ni säkert upptäcka mycket tillsammans och därefter kommer ni att se hur många av de begrepp som lyfts fram i veckans kortfilm, återfinns i all film.