Samling om den nationella minoriteten romer

En romsk flagga.

Inte en enda gång under min skolgång fick jag höra om Sveriges fem nationella minoriteter och deras historia. När jag nu själv har chansen att som förskollärare lära ut om de olika minoriteterna vill jag ta chansen. Det började med att vi hade en samling om samer och nu har vi fortsatt att prata om romer.

De nationella minoritetsspråken är en viktig del av den svenska historien och en förutsättning för att kunna bevara de nationella minoriteternas kulturer, det menar bland annat Skolverket. Även om det inte finns något krav på att undervisa om de nationella minoritetsspråken i förskolan så ska barnen få förutsättningar att utveckla kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald.

Det är med bakgrund av det som jag länge haft en vilja att lyfta Sveriges fem nationella minoriteter på förskolan. Det handlar om samer, romer, judar, sverigefinnar och tornedalingar. Det började med att vi pratade om den samiska kulturen med barnen under en samling. Vill ni läsa mer om hur vi gjorde så kan ni läsa blogginlägget här: Firande av samisk flaggdag

Vad symboliserar den romska flaggan egentligen?

Nu har vi också haft pedagogiska aktiviteter kopplade till romerna. Under en samling visade vi den romska flaggan för barnen och berättade om dess betydelse. Hjulet (chakrat) symboliserar romernas historiska koppling till Indien, utvandringen från Indien och romskt framåtskridande. Den gröna färgen symboliserar jorden, och den blå färgen representerar himlen. Vidare berättade vi om det romska språket romani chib, att det finns många dialekter av språket. Barnen fick också lyssna på sagan ”Dansbus och kaktrubbel” som handlar om en romsk flicka som ska dansa för sin skola på FN-dagen.

Boken Dansbus och kaktrubbel.

Flaggpyssel och traditionell romsk musik

På eftermiddagen fick barnen skapa sina egna romska flaggor. Det blev både en träning i flaggkunskap, finmotorik och kreativt skapande. Under vårt flaggskapande spelades också traditionell romsk musik. Musik är en fantastiskt sätt att skapa en kulturell upplevelse tillsammans.

En romsk flagga skapad av ett barn.

Därför får man vara kreativ om man vill arbeta med temat

Frågan är, förstår barnen verkligen vad temat går ut på? Det är svårt att hitta material som är direkt anpassad för förskolan när det gäller de nationella minoriteterna. Därför får man vara kreativ om man vill arbeta med temat. Precis som med mycket annat så behöver barn också repetition. Förhoppningsvis kommer de få en förståelse efter en tid. Det finns heller ingen anledning att stressa med temat, det får ta sin tid. För mig är det viktigaste att de hört om de olika minoriteterna och att de kan ta med sig en viss kunskap som sedan kan byggas vidare i grundskolan.