Sambedömning för ökad likvärdighet kring bedömning och betygssättning

Såhär i nationella prov-tider genomförs också mycket sambedömningar runt om i vårt land. Sambedömningar gör vi ju för att öka likvärdigheten i bedömning och betygssättning och det har visat sig att sambedömningar i första hand fungerar som ett långsiktigt sätt att uppnå samsyn och likvärdighet. Bra, tycker vi!

I vårt betygssystem förväntas lärarnas bedömning och betygssättning vara likvärdig. Då måste det finnas en samstämmighet i alla de tre tolkningsleden som visas i bilden nedan. För att få det behöver vi grotta ner oss i styrdokumenten och prata om dem samt använda oss av elevexempel.

Sammankopplade rektanglar för bedömning.
Bild: Skolverket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns mängder av olika sätt att arbeta med sambedömning på en skola eller i ett skolområde. Om du vill ha tips på hur man kan organisera sambedömningen, beroende på vilket syfte det har, är Skolverkets stödmaterial Sambedömning i skolan en guldgruva.

Lycka till med era bedömningar och hoppas att samarbetet om bedömning och betygssättning fortsätter ute på skolorna även när de nationella proven är över, för denna gång!

 

Text: Linn Johansson

 

 

 

 

Källa: Skolverket: Sambedömning i skolan – exempel och forskning (2013)