Samtycke i förskolan – viktigare än någonsin!

Stopp står på rödbakgrund och o:et är en hand.

 Vi lever i ett samhälle där kvinnor och män blir utsatta -och utsätter varandra för våld och sexuella övergrepp. Det är en av vår tids största samhällsproblem. Det måste bli ett slut på denna ohållbara situation. Samtalen kring samtycke och integritet behöver därför börja redan i förskolan. Anledningar till detta är många.

I vår tid är våld i nära relationer ett stort samhällsproblem. Detta drabbar både kvinnor och män. Däremot drabbas kvinnor oftare av upprepat och mer allvarligt våld enligt bland annat Socialstyrelsen. Statistik visar också att majoriteten av förövarna är män. Idag upplever dessutom många barn våld i sin familj. Enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, lever cirka 150 000 barn i Sverige tillsammans med en förälder som blivit misshandlad av den andra föräldern.

Samtidigt har vi ett stort problem med sexuella övergrepp. Enligt Brå polisanmäldes 23 200 sexualbrott till polisen. Av dessa rubricerades 8 820 som våldtäkt, enligt Brå. Av de som är misstänkta för sexualbrott står männen för 97% av fallen. I en granskning av Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten 2019 av ärenden om våldtäkt mot vuxen var cirka 75 procent av de misstänkta personerna bekant med offret på något sätt.

Därför måste vi prata om kropp och samtycke

Det här är ingen hållbar situation. Därför måste vi prata om kropp och samtycke redan på förskolan. Om vi vuxna vågar ta dessa samtal med barnen kan vi hjälpa dem att bli mer medvetna om sina kroppars värde och hur de säger eller visar sina gränser, det menar bland annat BRIS. Organisationer har skapat ett material som heter ”Stopp min kropp” som riktar sig delvis till förskolepersonal. Här listar de olika punkter på vad som kan vara viktigt att tänka på:

  • Passa på att prata med små barn om trygg fysisk närhet i vardagssituationer. Små barn ställer gärna frågor om kroppen som enkelt kan leda in samtalen på ämnet.
  • Berätta för barnet att vi har känsliga områden på kroppen som är mer privata än andra.
  • Låt barnet vara delaktigt i den dagliga skötseln genom att berätta vad du gör med barnets kropp och varför du gör det. Uppmuntra barnet att själv tvätta sina privata kroppsdelar och torka sig efter toalettbesök när
    det är redo för det.
  • Uppmana inte barnet att kramas, pussas eller sitta i knäet. Fråga istället om barnet vill göra det. Lär barnet att det är okej att säga nej till närhet även till personer som de tycker om.
  • Förklara att om någon gör, eller vill göra, något med ens kropp som vi inte själva vill, då får vi säga nej och berätta om det för andra.

Såhär gör vi på min förskola

Här kommer ett exempel på en aktivitet som jag haft med mina förskolebarn. Under några samlingar visade vi ett klipp som heter ”Samtycke för barn” och pratade om vilka privata delar vi har på vår kropp. Vi pratade om att varje person är drottning eller kung över sin egna kropp.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Efter att barnen sett klippet så gjorde vi samtyckesövningar där vi skulle öva på att ställa frågor till varandra som ”Får jag krama dig?” eller ”får jag ta dig i handen” och där barnen fick svara ja eller nej på dessa frågor för att visa på samtycke.

Vid ett annat undervisningstillfälle gick vi igenom olika kroppsregler. Vi spelade upp olika scenario med hjälp av dockor för att visa på vilka saker som är okej att göra mot varandra och inte. Exempelvis är det okej att kramas om kompisen gett sitt samtycke medan det aldrig är okej att ta någon på dess privata områden.

Vi har sett att barnen börjat samtala kring att man inte får ta på privata områden och även lärt sig att säga ”stopp” när de inte vill. Vi kommer att fortsätta utveckla detta arbete kontinuerligt genom sagor, teater och aktiviteter. Ett exempel är att diskuterat vad som är en dålig och bra hemlighet.