Sara och Lena – Anpassningar i skolan för elever med diagnos inom autismspektrum

Sara och Lena.

Vi kommer båda från skolområde autism som är en kommunövergripande verksamhet i Malmö.
Vi vill dela med oss av våra erfarenheter i arbetet med elever med diagnos inom autismspektrum. Vi kommer att fokusera på praktiska exempel på hur man kan underlätta i vardagen och i undervisningen.

https://youtu.be/82nQtsTgn_E

Lyssna på Lena Wernerheim och Sara Persson på Pedagog Malmö Live! den 27 september.