Satsa på ditt bibliotek: det lönar sig

Jag och mina kollegor på Pedagogisk Inspiration Malmö går med spänning in genom huvudentrén på Oxievångsskolan. Idag är det invigning av deras mediatek. Under flera års tid har vi följt Maria Herrera och Elma Radovac i deras ihärdiga arbete med att utveckla en skolbiblioteksverksamhet i linje med skolans mål.

När vi stiger in i skolans foajé möts vi av ett myller av människor. Elever, lärare och flera bibliotekarier utifrån. Mediateket ligger mitt i skolan och ser välkomnande ut.

Jenny Nyberg, rektor på skolan hälsar oss välkomna. Anders Malmqvist, grundskoledirektör och Anders Rubin, skolkommunalråd inviger högtidligt mediateket genom att klippa det röda bandet. Anders Rubin är stolt och uppmanar alla på skolan att de tillsammans ska jobba mot målet att bli ”Ett bibliotek i världsklass”.

Därefter räcker Anders Malmqvist fram grundskoleförvaltningens gåva till biblioteket. Istället för att ge en blomma har Grundskoleförvaltningen valt att ge dem 10.000 kr att investera i biblioteket. Detta för att uppmuntra till fortsatt utveckling och också att sporra andra skolor att satsa på sina bibliotek. Det är ju ett sätt att betona att det är en investering som lönar sig och skapar mervärde för eleverna.

Direkt när jag kommer in i biblioteket känner jag det där lugnet som behövs för att få arbetsro. Kanske är det för att inredningen är sober och varm. Möblerna är i björk och många av detaljerna går i varma färger. Ugglan har fått en särskild plats i biblioteket.

Rektor Jenny Nyberg berättar att det i samband med planering av biblioteksrummet skapades en grupp med elever som har hjälpt till att skissa på möblering, införskaffandet av möbler, kuddar skyltar med mera. Det har verkligen blivit fint och att jobba med elevernas delaktighet i denna process är något många skolor kan lära av.

Det som utmärker Maria och Elma är att de riktar in sig på det som för utvecklingen framåt. Och de är envisa. De har t ex successivt fått mer arbetstid i biblioteket och nu kommer de att ha möte med sin rektor en gång i veckan. Det innebär naturligtvis att Oxievångsskolans bibliotek snart kommer att bli ”ett bibliotek i världsklass”.

Text:  Görel Reimer
Bilder: Maria Lindroth & Aleksandra Erlandsson