Äntligen Helg! Kortfilm i förskolan

bild visar filmens karaktärer
Regi:Jeon Seung-Bae, Saturday´s Apartment, Sydkorea 2018

Slut ögonen för en stund och tänk på ett filmminne som har lämnat spår inom dig. Det kan vara ett tidigt minne från barndomen men också ett minne ur  “vuxendomen”. Hur ser minnesbilden ut?

Film är ett universiellt språk som påverkar oss alla. Film är det media som innehåller flest berättakomponenter och berör oss känslomässigt på olika sätt. Vi fångas av handlingens dramatik och lever oss in i karaktärernas levnadsöden. Alla komponenter är omsorgsfullt planerade av filmens regissör och filmteam. Det är nästan så att vi tror att det är på riktigt – i alla fall för en kort stund.

I förskolan är kortfilm ett bra format. Barnen har lättare att hålla fokus på innehållet och det finns tid för reflektion efter filmvisningen.

Kortfilmen Äntligen helg

finns på skolbibliotek.malmo.se  och handlar om några familjer som bor i ett höghus med tunna väggar. De boendes ljudliga aktiviteter påverkar varandra och skapar irritation. När strömmen plötsligt går måste de boende hjälpas åt för att lösa olika problem. En animerad film om den gemenskap som kan uppstå när det oväntade inträffar. En humoristisk och uppmuntrande film om att vara en viktig del av något större.

Koppling till läroplan

Filmen lyfter och ger möjligheter till reflektion kring hur barnen kan utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation samt öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt och även förebygga och hantera konflikter.

Pedagogiska tips

Prata om/utforska tillsammans
Vilka är de olika filmkaraktärerna/djuren i höghuset? Be barnen berätta och beskriva.
Är det någon i gruppen som bor i hus med flera? Blir de också irriterade ibland på ljud från andra? Hur gör de då?
Höghuset i filmen välter och blir istället som ett radhus av lägenheter. Pausa bilden på ”nya huset” och titta på skillnader från huset i början. Vad kommer hända nu med grannarna?

Dramalek
Lek delar ur filmen. Barnen kan rita sitt eget höghus och grannar och fundera på vad de gör på i sina rum. Vad händer i höghuset som gör att alla träffas till slut?

Använd tekniken green screen för att iscensätta en miljö där barnen kan reflektera filmupplevelsen.

Skapa egna stop motionfilmer där barnen först fått producera material till scenografi och rekvisita och karaktärer.

Filmen kan vara ett underlag för eget skapande av miljöljud, ljudeffekter och musik till de egenproducerade filmerna. Barnen kan skapa ljud till film med hjälp av vardagsföremål och annat som finns omkring oss.
Prata om ljud som vi tycker är obehagliga, är det höga ljud eller kan det vara obehagligt även med tysta ljud? Är det skillnad om man själv gör ljudet eller om man måste lyssna på någon annans ljud och varför är det så? Är det skillnad om man försöker sova (bebisen i filmen) eller koncentrerar sig om man hör andras ljud (äldre mannen i lägenheten)?

På skolbibliotek.malmo.se finns även en filmhandledning till filmen där ni kan hitta fler pedagogiska tips.

Som pedagog är det viktigt att tänka på… 

Att alltid se filmen själv först i förberedande syfte. Passar den barngruppen och vad behöver förberedas? 

Ha en planerad reflektionsstund efter filmen med barnen. Ett sätt är att låta barnen få reflektera med hjälp av skapande material – lera, papper, pennor. Ett annat sätt är att gå genom filmen igen och pausa filmen där det fanns reaktioner från barnen.  

Ha öppna frågor för att sätta igång ett samtal med barnen. Vilka var med i filmen, vad hände?  

Avslutningsvis vill jag säga att film är ett magiskt media men också ett utmärkt verktyg för att samtala om olika ämnen. Film ska även ses för sitt eget värde och gärna upplevas på biograf.