Sista träffen med forumteater

Elever sitter vid runt bord framför klasskamrater.

Idag träffar Karin Forsslund från Teater Reagera en 6:a. Det är tredje och sista gången de ses i det här skapande skola projektet. Dagens utmaning för klassen är att spela upp de korta forumteaterscener för varandra som de övat på sen sist de sågs.

Hela mellanstadiet på Ribersborgsskolan har deltagit i samma projekt och vid tre tillfällen fått träffa Teater Reagera för att arbeta med forumteater. Detta arbete har kopplats till svenskämnet, till skolans likabehandlingsplan och värdegrundsarbete samt till skolans vision – att vara någon, att kunna något, att dela något.

Förutom träffarna med Teater Reagera har eleverna läst och samtalat om boken Du & jag av Katarina von Bredow, de har haft dialogövningar i smågrupper, samtalat om dilemmafrågor kring ämnen som pubertet, kärlek, svek, grupptryck, ledarskap, kön/genus och utanförskap. De har haft kortskrivningsuppgifter kring dessa ämnen, skrivövningar i gestaltning och personbeskrivning samt övat sig i ordklasser.

Att klassen jobbat länge med temat märks också när de ska göra sina uppspel för varandra. De är väldigt lyhörda och ger varandra konstruktiv och uppmuntrande återkoppling hela tiden. När de börjar diskutera märks också att de har ett rikt ordförråd kring känslor och konflikter. De har övat sin förmåga att ”läsa av” en situation och se på personers kroppshållning och uttryck vad de känner. De har identifierat platser på skolan som känns mindre trygga än andra och insett hur viktigt det är att ställa upp för varandra när någon känner sig osäker eller ledsen.

Under uppspelen använder eleverna ofta ordet ”cool” om de förtryckande karaktärerna. Karin frågar eleverna vad de menar när
de använde ordet ”cool”? Karin förklarar för barngrupp.
Svaren varierar, allt från någon äldre som man ser upp till, någon som är kaxig, tror han är ”kingen” till någon som är ”lite högre… högre status liksom”. Det finns alltid ett gäng som är de ”coola” på en skola, konstaterar en av eleverna. Men de är inte alltid taskiga.

 

Karin avslutar passet med att fråga klassen vad de tar med sig efter de här tre träffarna?

  • Vi har övat på tuffa situationer, så nu är man kanske lite mer föreberedd om det händer på riktigt.
  • Det har varit många skol- och vardagssituationer som man känner igen sig i och det har varit kul att höra andras tankar kring det.
  • Det var roligt att spela upp pjäser tillsammans för man lär känna varandra på ett annat sätt, ser vad andra tycker är ok och inte ok. Somliga vill t ex absolut inte spela en förtryckt roll och andra vill inte spela en taskig typ, det berättar också någonting om en.
  • Nu vågar vi nog gå emellan om man ser någon bli mobbad här på skolgården. Men nästa år när vi börjar på högstadiet på ”Slottis” så är det inte säkert man vågar, då är man minst igen…

Karin påminner eleverna om att det ibland räcker att man ställer sig tillsammans eller tillsammans går därifrån. Man behöver inte alltid konfrontera. Hon berömmer elevernas förmåga att både gestalta känslor och situationer men framförallt att läsa av varandra.

Försök nu ta med er denna kunskap ut i er vardag och var ett stöd för varandra om jobbiga situationer uppstår, säger Karin innan hon tar avsked av klassen en sista gång.

(Då två tidigare inläggen om Teater Reageras arbete på Ribersborgsskolan hittar du här och här)