SKIFTNYCKELEN på S:t Petri skola

Skiftnyckel.

Det tar tid att hitta sitt arbetsflöde i ett nytt system, och det måste få lov att ta tid för att undvika att man missar något. De nya möjligheter som Google Apps (MaApps) för med sig har inga exakta motsvarigheter i föregående system First Class. Detta betyder att det nu finns utrymme för lärarna som fått tillgång till MaApps att hitta nya vägar att följa för att underlätta sitt arbete.

Elever sitter vid bord i klassrum.Personalen på S:t Petri skola har under september börjat använda MaApps och detta sammanföll, passande nog, med skolans första workshop inom SKIFTNYCKELEN. Även om fokus inom denna fortbildningssatsning ligger mer på hur IKT-användandet tillsammans med eleverna kan utvecklas, är det viktigt att inte bara hoppa över lärarnas frågor som är av mer teknisk natur. Det går ju inte att röra sig framåt förrän man har lossat förtöjningen, och finns det osäkerhet om hur Google Drive fungerar går det inte att lära sig hur verktyget kan användas i arbetet med formativ bedömning.

Min uppfattning av personalen på S:t Petri skola är att de är väldigt intresserade av att komma rätt i MaApps-miljön för att förstå hur deras arbete kan utvecklas med denna nya plattform. Det roliga är bara att de precis som ungdomarna de undervisar, gärna vill lära sig alla funktionerna direkt, vilket blir frustrerande när MaApps inte är helt färdigt än.

Förhoppningen från min sida är att personalen får bra med tid under de närmsta veckorna till att bli förtrogna med verktyget så att fokus hamnar på SKIFTNYCKELENS mål vid nästa workshop.