Skolbibliotek i fokus: Augustenborgsskolan

Augustenborgsskolan möts vi av Piroska Bakran som arbetar heltid som skolbibliotekarie/mediepedagog. Piroska är ett lysande exempel på att det är just bemanningen och kompetensen som gör skolbiblioteket till en pedagogisk resurs. Utan hennes gedigna kompetenser och brinnande engagemang, så vore biblioteket bara ett dött bokrum. Och böcker och andra medier bidrar inte per definition eller automatik till ökad måluppfyllelse för eleverna.

När vi kommer håller Piroska precis på att avsluta en sagostund i bibliotekets sagogrotta innan klassen ska vidare till en buss som väntar. Det blir att knyta några skor innan vi kan sitta ner och göra vår intervju.

Det hör verkligen inte till vanligheterna, men Piroska berättar i en enda tagning om det fantastiska jobb hon gör. Klippet är ca 15 minuter och allt hon lyfter är superspännande och väldigt inspirerande. Men eftersom vi har ett format på våra filmer som endast tillåter 5-6 minuter, så är det inget annat att göra än att klippa bort en hel del. Och det även om det är intressant och angeläget. För den som ändå vill ta del av den oklippta versionen, så finns den längst ner i detta inlägg.

Piroska har ett stort fokus på språkutveckling i allt hon gör och hon har en drivande roll i skolans språkråd. Hon arbetar metodiskt och strukturerat med läsutveckling. Vi får följa med och lyssna hur det går till när hon arbetar med lässtrategierna som ingår i satsningen En läsande klass. En läsande klass syftar till att lyfta fram det stora samhällsproblem som bristande läsförståelse innebär. Piroska bokpratar även en hel del, hon håller i boksamtal och hon arrangerar författarbesök. Som skolans kulturombud ser hon till att driva kulturprojekt såväl på skolan men även i samarbete med andra skolor. Hon arbetar kontinuerligt med informationshantering och källkritik, men här önskar hon att hon kunde göra ännu mer. Det är nämligen ett tidskrävande, men oerhört viktigt arbete. Och tyvärr räcker inte alltid tiden till.

Piroska poängterar gång på gång vikten av samarbete. Hon har under åren utvecklat och etablerat goda samarbetsformer med skolans lärare, IKT-pedagog och specialpedagog. Det är viktigt att alla kompetenser på skolan samlas i ett gemensamt fokus kring elevens lärande och utveckling. Och för Piroska är det självklara navet i detta kompetensöverskridande samarbete just skolbiblioteket.

Text: Karin Ahlstedt

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Den oklippta versionen:

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.