Skolbibliotek i fokus: Holmaskolan och Kroksbäcksskolan

Elev i bibliotek håller glatt upp en bok.

På stadsområde Väster har två närliggande skolor, Holmaskolan och Fakta om Holmaskolan och Kroksbäcksskolan.Kroksbäcksskolan, löst bemanningsfrågan genom att slå sig ihop och dela på en bibliotekarie. Petra Hammenskog arbetar således 50% på varje skola, två heldagar per skola och en delad dag.

Skolorna lägger ner mycket arbete på läs- och språkutveckling och här är bibliotekarien en viktig person. Alla klasser är schemalagda för besök i biblioteket, där Petra samarbetar med klasslärarna för att förse varje elev med ”rätt” bok. Det arbetet har verkligen gett resultat, för förra året låg såväl Holma som Kroksbäck i topp i utlåningsstatistiken. Lilla Holmaskolan med 238 elever lånade över 17.000 band och var därmed den skola i Malmö som hade flest utlån!

Den höga siffran har kanske sin förklaring i att Holmaskolan välkomnar områdets förskolor att låna böcker. Hit kommer också förskolebarnen för att träffa AnnaSaga, förskollärare med specialkompetens i muntligt berättande, som tar emot barnen i sagorummet. Sagorummet är Holmaskolans stolthet, ett mysigt inrett krypin med dämpad belysning, som även skolbarnen använder när de vill dra sig undan för att läsa i lugn och ro eller samlas för högläsning.