Skolbibliotek i fokus: Malmö Borgarskola

Malmö Borgarskola är med sina 1500 elever en av Malmös största gymnasieskolor. Skolans bibliotek är ljust och inbjudande. Det rymmer ca 17 000 medier och i lokalen finns många studieplatser. Och de går åt. Under lunchtid fylls biblioteket av ca 150 elever som kommer för att studera, nöjesläsa böcker och tidskrifter eller bara för att hänga med kompisar.

Foto: Aleksandra Erlandsson

Tobias Petterson arbetar som bibliotekarie på heltid tillsammans med Dubravko Duric, som arbetar som assistent. Eleverna som besöker biblioteket är oftast väldigt ambitiösa och motiverade. Många gånger skulle nog Tobias önska att han hade mer tid i mötet med varje elev. Men det är så klart svårt att möta alla när man har 1500 elever och 180 lärare som sina främsta målgrupper.

En stor del av Malmö Borgarskolas elever går det så kallade IB-programmet. IB, International Baccalaureate erbjuds vid 1600 skolor över hela världen och av dem finns 28 i Sverige. Undervisningsspråket är engelska och många av lärarna är native speakers från Storbritannien, USA, Tyskland och Frankrike. Eleverna som går programmet kommer också från hela världen och för Tobias i biblioteket är det en stor och spännande utmaning att möta upp dessa elevers behov. I största möjliga mån försöker han köpa in medier på olika språk och bibliotekets mediesamling på engelska har genom åren blivit relativt omfattande.

Tobias trivs väldigt bra på sin arbetsplats. Stödet från skolledningen är stort och bibliotekets budget är tillräcklig. Det är en fantastisk förmån att kunna köpa in i stort sett allt som eleverna behöver och efterfrågar. Det borgar för kunskap.

Text: Karin Ahlstedt

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.