Skolbibliotek i fokus: Malmö latinskola

Malmö latinskola är en ny skola med en starkt estetisk profil. I januari 2014 flyttade skolan in i nya specialbyggda lokaler. I dessa lokaler inryms ett litet, ljust bibliotek med medier som ska spegla skolans inriktning.

– Det är ett urbant bibliotek som befinner sig i process, där jag som skolbibliotekarie och koordinator arbetar som omvärldsbevakare och som stöd till lärare i deras projekt mot elever, säger Maria Göransson.

Maria Jarlsdotter, utbildningschef på skolan, säger att skolbiblioteket befinner sig där lärarna och lärandet är. Och det är precis så det ska vara. Allt lärandet ingår i större sammanhang där skolbibliotekarierna är en ovärderlig resurs.

Foto: David Norgren

Malmö latinskola har alltid befunnit sig i framkant. Maria Göransson och Karin Ahlstedt har under flera års tid funderat kring hur den nya biblioteksverksamheten skulle kunna se ut. Det resulterade i en rapport som ni kan läsa här. https://pedagog.malmo.se/app/uploads/2012/08/BibliotekMalm%C3%B6latinRapport.pdf

Vi ser fram emot att följa många processer på Malmö latinskola framöver.

Text: Görel Reimer

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.