Skolbibliotek i fokus: Mellanhedsskolan

Flicka läser uppslagen bok.

Fakta om Mellanhedsskolan.En eldsjäl som inte ger upp och en ledning som ser att skolbibliotekariens roll inte bara är att låna ut böcker är två av de faktorer som ligger bakom framgångarna på Mellanhedsskolans bibliotek. Läsning och litteraturförmedling genomsyrar hela verksamheten och den förankras i Lgr11. Ett kännetecken för verksamheten är den personliga kontakten med eleverna. Det sker såväl som organiserade bokprat  i klasserna och som enskilda samtal med eleverna under biblioteksbesöken. Det välfungerande Biblioteksrådet gör eleverna delaktiga i biblioteksarbetet. Möt nu en engagerad och erfaren klasslärare, eldsjäl och skolbibliotekarie i ett, ständigt på jakt efter ny kunskap.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

 

Text: Aleksandra Erlandsson