Skolbibliotek i fokus: Pauliskolan

Pauliskolans mediatek utsågs 2010 till Årets skolbibliotek och det har även tilldelats utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass. Förra hösten var det ett av tre nominerade till det prestigefulla priset Årets bibliotek. Priset gick dock inte till Pauli denna gång, utan Göteborgs stadsbibliotek kammade hem vinsten. Alla dessa utmärkelser kommer dock inte av sig själv. Det ligger såklart hårt arbete, brinnande engagemang, hög kompetens, medvetna strategier och tydliga mål bakom dessa framgångar.

Maria Nilsson, Terasia Palander och Jenny Uthas

Pauliskolan är både en gymnasie- och en komvuxskola. Det är dessutom Sveriges äldsta tekniska läroverk. Skolans ledning har valt att medvetet satsa på sitt bibliotek och i mediateket arbetar tre heltidsanställda bibliotekarier: Maria Nilsson, Teresia Palander och Jenny Uthas. De arbetar målstyrt utifrån internationella, nationella och lokala styrdokument. Mediatakets mål- och handlingsplan är stommen i verksamheten och denna rymmer tre tydliga mål:

  1. Mediateket ska vara skolans informationscentrum som stärker det pedagogiska arbetet
  2. Mediateket ska bidra till elevernas språkutveckling
  3. Mediateket ska vara en kulturell mötesplats

Sedan knappt två år tillbaka kommunicerar Mediateket sitt arbete via sin blogg. Där lägger de ut allt som är på gång, lektionsmaterial, elevarbeten, boktips mm. På bloggen samlas även lärarnas flipped classroom-filmer.

Mediateket på Pauliskolan är en tydlig och integrerad del av skolans pedagogiska verksamhet. Tillsammans med skolledning och lärare stöttar bibliotekarierna eleverna i deras lärande. De stärker elevernas digitala kompetens samt ger verktyg för källkritik och informationshantering. Maria, Teresia och Jenny stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga och ger stöd till både lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning. De leder pedagogiska aktiviteter i klassrummen och i bibliotekslokalen samt erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser.

Allt detta sammantaget gör Pauliskolans mediatek till ett bibliotek i världsklass. Men framför allt ett bibliotek med bibliotekarier i absoluta världsklass!

Text: Karin Ahlstedt

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.