Skolbibliotek i Fokus: Slottstadens skola

På Slottstadens skola i stadsområde Innerstaden arbetar Birgitta Herner som bibliotekarie. Det har hon gjort i många år. Hon är även lärare i kemi biologi, och matematik. Hennes ämneskunskaper kommer till stor användning varje dag, då många elever söker sig till biblioteket för att göra sina läxor.

Birgitta Herner var tidigt ute med att samarbeta med speciallärarna och hon jobbar kontinuerligt för elever med särskilda behov, mycket med inlästa läromedel. Bibliotekets mediebestånd av lättläst litteratur är omsorgsfullt uppbyggt.

Skolans bibliotek är allas bibliotek. Lärarna och Birgitta har ett tätt samarbete och det har aldrig varit några problem menar Birgitta. Det är en fördel att ha arbetat på samma arbetsplats så länge och att ha dubbla examina. Birgitta menar dock att utan de medarbetare hon haft genom åren, hade inte biblioteket varit samma pedagogiska resurs som det nu är. Att göra och tänka tillsammans ger alltid bättre resultat.

Text: Görel Reimer

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.