Skolbibliotek i världsklass 2016

2015 tog tre skolor i Malmö hem den prestigefulla utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass: Möllevångsskolan, Bäckagårdsskolan och Pauliskolan. Vilka i skolor Malmö kammar hem utmärkelsen 2016? På fredag den 7 februari är sista dag att nominera.

Det är DIK, akademikerfacket för kultur och kommunikation, som delar ut priset och syftet är att lyfta skolbiblioteken och synliggöra deras viktiga funktion på de prisade skolorna. Det är nämligen verksamheten och skolbibliotekspersonalens kompetens som belönas och inte rummet. Kraven är tuffa och det är inte självklart att man behåller sin position år efter år. Förra året var drygt 50 skolbibliotek nominerade men bara 16 höll måttet.

Juryn består av en expertgrupp för skolbibliotek som har definierat vad ett skolbibliotek är. De främsta kraven som ställs är att skolbiblioteket är en integrerad del av skolans verksamhet och att det finns ett välutvecklat samarbete med ledning och personal. Vidare ska skolbibliotekarien arbeta med såväl läs-/språkutveckling som att att stärka elevernas medie- och informationskunnighet.

Andreas Katsanikos.
Andreas Katsanikos, rektor på Möllevångsskolan i Malmö håller stolt upp de två certifikaten.

Skolbibliotek i världsklass har för många skolor och rektorer blivit ett betydelsefullt mål att sträva efter. Det är verkligen något att att vara stolt över och något som kan användas för att visa för omvärlden att skolan håller hög klass.

Gå in och nominera din skola nu!

Text: Karin Ahlstedt