Skolbibliotek i världsklass 2017

2016 tog tre skolor i Malmö hem den prestigefulla utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass: Augustenborgsskolan, Bäckagårdsskolan och Pauliskolan. Vilka skolor i Malmö kammar hem utmärkelsen 2017? Sista dagen att nominera är den 23 februari.

Det är DIK, akademikerfacket för kultur och kommunikation, som delar ut priset och syftet är att lyfta skolbiblioteken och synliggöra deras viktiga funktion på de prisade skolorna. Det är nämligen verksamheten och skolbibliotekspersonalens kompetens som belönas och inte rummet. Kraven är tuffa och det är inte självklart att man behåller sin position år efter år. Utmärkelsen söks för ett år i taget. Förra året var ca 40 skolbibliotek nominerade men bara 18 höll måttet.

Juryn består av en expertgrupp för skolbibliotek som har definierat vad ett skolbibliotek är. De främsta kraven som ställs är att skolbiblioteket är en integrerad del av skolans verksamhet och att det finns ett välutvecklat samarbete med ledning och personal. Vidare ska skolbibliotekarien arbeta med såväl läs-/språkutveckling som att att stärka elevernas medie- och informationskunnighet.

9

Skolbibliotek i världsklass har för många skolor och rektorer blivit en kvalitetsstämpel och ett betydelsefullt mål att sträva efter. Det är verkligen något att att vara stolt över och något som kan användas för att visa för omvärlden att skolan håller hög klass. Förra veckan lyssnade jag på Eva Rading, rektor på Backaskolan i Lund. Hon berättade att de skriver i alla sina platsannonser att skolan har fått utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass. Detta för att för att locka nya medarbetare.

Gå in och nominera din skola nu!

Kriterierna i bedömningsarbetet har varit följande.

Ett skolbibliotek i världsklass:

  • är en tydlig del av skolans pedagogiska vision.
  • samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande.
  • stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld.
  • stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier.
  • erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser.
  • har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.

Ett skolbibliotek i världsklass har skolbibliotekarier som:

  • är effektiva inspiratörer för att öka läsfärdigheten hos eleverna
  • ger eleverna verktyg för källkritik
  • lär eleverna navigera i informationsflödet och hantera sin digitala identitet
  • är navet i den digitala kunskapsskolan!

Text: Karin Ahlstedt