Skolbibliotek i världsklass 2020

Rektorer och skolbibliotekarier på Mellersta Förstadsskolan i deras skolbibliotek
Mellersta Förstadsskolan fick för första gången utmärkelsen. Ulrika Wirgin, skolbibliotekarie Susanne Bergquist och rektor Nina Svensson.

Sedan 2013 har fackförbundet DIK gett utmärkelsen Skolbibliotek i Världsklass till skolbibliotek som utmärkt sig positivt med sitt arbete kring språkutveckling, digital kompetens och genom att vara en del av skolans systematiska kvalitetsarbete. I år fick 65 skolor runt om i Sverige utmärkelsen. 11 av dessa finns bland Malmös gymnasie- och grundskolor.

Kriterierna för utmärkelsen har varit att ett skolbibliotek i världsklass:

  • är en tydlig del av skolans pedagogiska vision
  • samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande
  • stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld
  • stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för
  • informationssökningsprocesser och sociala medier
  • erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser
  • har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning

Skolbibliotekarier gör skillnad

En av indikatorerna som lyfts i nomineringsförfarandet är att det finns kompetent bemanning i form av fackutbildad bibliotekarie. Genom en titta på antalet fackutbildade bibliotekarier på grundskolorna kontra hur många utmärkelser som delats ut till skolbibliotek i världsklass kan vi se att det stämmer. Ju fler fackutbildade bibliotekarier desto fler utmärkelser. Utmärkelsen blir på det viset ett mätverktyg för hur skolbiblioteksutvecklingen ser ut i kommuner.

Utmärkelsen delades för första gången ut 2013. Sedan dess har utvecklingen följt antalet anställda fackutbildade bibliotekarier i organisationen som visar tydligt på vilken skillnad en fackutbildad bibliotekarie faktiskt gör på skolorna.

Diagram över antal skolbibliotek i världsklass i Malmö
Diagrammet visar grundskolorna.

 

Ett stort grattis till alla skolor som fått utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass 2020!

Fridhemsskolan
Fågelbacksskolan
Hermodsdalsskolan
Mellersta Förstadsskolan
Munkhätteskolan
Möllevångsskolan
Pauliskolan
Rosengårdsskolan
S:t Petri skola
Tingdammsskolan
Örtagårdsskolan

Läs mer om
Skolbibliotek i världsklass 2020
Så skapar du ett Skolbibliotek i världsklass