Skolutveckling börjar i klassrummet


I vårt arbete har vi hela tiden försökt fundera över hur vi ska få delaktighet och hur vi ska undvika att bara mäta och utvärdera. Intervjuer, enkäter o.s.v. är viktiga redskap för att skapa en bild av en verksamhet och det arbetet är vi ganska nöjda med, men samtidigt måste ett systematiskt kvalitetsarbete byggas in i den dagliga verksamheten för att skapa en lärande organisation och hur uppnår man detta? Hur får vi alla medarbetare att förstå att de är en del i detta arbete och att de, genom sitt dagliga arbete påverkar och kan påverka hela verksamheten.

Scherp skriver i sin bok Lärandebaserad skolutveckling “Att förstå sig på hur man inom sitt eget ansvarsområde kan påverka den pedagogiska verksamheten på ett gynnsamt sätt är utifrån ett lärandeperspektiv på skolutveckling viktigare än att ägna sig åt att kontrollera vilka resultat närmaste underliggande nivå uppnår.” Många lärare inser inte att all skolutveckling börjar i det egna klassrummet, på ämneskonferenser och i arbetslag. Det är i den dagliga verksamheten man prövar idéer, diskuterar utfall och bestämmer sig för att gå vidare eller om man bör förkasta det man prövar. Det är där man ser behovet av förändring och det är här man måste börja. Det är därför viktigt att inte starta i fel ände när man vill implementera förändringar. Först måste vi hitta vilka behov som finns, därefter använda oss av forskning som naturligtvis måste anpassas till den verklighet som finns på skolan. I detta arbete är lärarna nyckelpersoner för ett lyckat utvecklingsarbete.

(Eva Henriksson Garatea och Emma Wiking)