Släpp loss kreativiteten i FLL:s tema MASTERPIECE i år!

First Lego League (FLL) är en spännande möjlighet för lärare att engagera sina elever i STEAM-relaterat lärande och utveckling av kreativa färdigheter. FLL är världens största innovationskoncept som riktar sig till barn och ungdomar mellan 6 och 16 år. Tävlingen ger deltagarna en unik möjlighet att utforska naturvetenskap och teknologi på ett ämnesövergripande, roligt och utmanande sätt. Läs mer här om årets tema och hur du anmäler dig!

Varje år ges ett specifikt uppdrag med ett tydligt tema skapat som en spännande utmaning för att inspirera deltagarna att tänka utanför boxen och utveckla kreativa lösningar. Tävlingen kräver att deltagarna dels utvecklar en robot som kan utföra en rad uppgifter/utmaningar på robotbordet, men utöver detta måste de också utveckla en innovativ idé som kan lösa en verklig utmaning i samhället och allt arbete genomsyras av kärnvärdena som är den allra viktigaste komponenten.

Kärnvärdena är grundläggande principer för arbetet inom First Lego League (FLL). Dessa värden, som omfattar bland annat inkludering, teamwork, upptäckarlust, inspiration och respekt, är avgörande för att skapa en positiv och lärande miljö för deltagarna. Teamwork är viktigt eftersom FLL är en teambaserad tävling där deltagarna behöver samarbeta för att uppnå gemensamma mål. Upptäckarlust är avgörande för att uppmuntra deltagarna att utforska nya idéer och koncept. Inspiration är viktig för att uppmuntra deltagarna att utveckla sin kreativitet och tänka utanför boxen. Respekt är avgörande för att främja en miljö där alla känner sig trygga och värderade. Inkludering handlar om att bryta ner hinder som kan förhindra deltagande och att främja en miljö som främjar mångfald, jämlikhet, öppenhet där alla deltagare känner sig välkomna och respekterade, där deras olikheter och unika perspektiv hyllas och där de uppmuntras att samarbeta och arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Kärnvärdena är således av central betydelse för FLL eftersom de hjälper till att forma tävlingen och skapa en positiv och lärande miljö för deltagarna. De uppmuntrar deltagarna att arbeta tillsammans, tänka kreativt och ha kul samtidigt som de lär sig om vetenskap, teknik, innovation och utvecklar de färdigheter och egenskaper som krävs för att bli framgångsrika och ansvarstagande medborgare i framtiden.

Årets uppdrag från First Lego League heter MASTERPIECE och handlar om att använda STEAM-färdigheter för att skapa konst och upplevelser som kan samla och underhålla människor. Detta uppdrag inspirerar till stora idéer och kreativitet inom bland annat vetenskap, samhällskunskap, teknologi, ingenjörsvetenskap, bild, slöjd och matematik men alla ämnen går att väva in ämnesövergripande. Deltagare kan designa logotyper, kostymer eller filminspelningsset, 3D-printa skisser, ljussätta scenen för fotografering eller skapa en arena med en fängslande föreställning. STEAM ger här möjlighet till kreativitet, att ge liv åt idéer och bygga sina drömmar!

Se filmen om uppdraget här:

https://www.youtube.com/watch?v=QArg43rCMBA

 

Som lärare finns det flera bra skäl att delta i FLL Masterpiece 2023:

  • För det första ger tävlingen en unik möjlighet att engagera eleverna i naturvetenskap och teknologi på ett roligt och utmanande sätt. Tävlingen kräver samarbete, problemlösning och kreativitet, och ger därmed eleverna möjlighet att utveckla viktiga färdigheter som kommer att vara värdefulla i framtiden.
  • För det andra ger tävlingen möjlighet att samarbeta med andra skolor och lärare i lokalområdet, och att delta i internationella turneringar och evenemang. Detta ger en unik möjlighet att utbyta erfarenheter och idéer med andra, och att lära av de bästa inom branschen.
  • För det tredje ger tävlingen en unik möjlighet att skapa entusiasm och engagemang kring naturvetenskap och teknologi i skolan. Detta kan bidra till att öka elevernas intresse för dessa ämnen och inspirera dem att följa karriärer inom STEAM-fältet.

 

Här går du in och anmäler ditt lag på en av de Regionfinaler som finns (bara klicka på den Regionfinal du vill anmäla dig till):

För CHALLENGE: https://hjernekraft.org/challenge/turneringer

För EXPLORE: https://hjernekraft.org/explore/turneringer

FLL Masterpiece är en fantastisk möjlighet för lärare som vill engagera sina elever i naturvetenskap och teknologi på ett roligt och utmanande sätt. Tävlingen ger möjlighet att utveckla viktiga färdigheter och bidra till att inspirera framtida generationer att följa karriärer inom STEAM-fältet. Är du redo att ta utmaningen och bli en del av FLL Masterpiece?