Slutbedömning i trafiktemat – muntligt och skriftligt

Elev skriver i häfte.

Fredag morgon. Muntlig och skriftlig bedömningsuppgift som avslutning på trafiktemat.

Omslag till läroplan.

 

Kunskapskravet är:

  • Eleven ska kunna nämna några riskfyllda platser i trafikmiljö i sitt närområde och kunna ge exempel på hur man kan undvika fara där.

Då är det detta vi ska bedöma.

Fråga om vad vi har lärt oss.

 

Morgonpasset startade med en EPA. Fundera en stund enskilt, på vad du lärt dig i trafiktemat.

 

Barn sitter och pratar på golvet i en cirkel.

 

Delge varandra i par. Alla får talutrymme och möjlighet att ta del av varandras kunskaper.

 

Barn sitter och pratar på golvet.

 

Att få sätta ord på sina trafik-tankar, skapar goda förutsättningar för kommande skrivuppgift.

Barn sitter och pratar på golvet.

Efter en stunds småpratande…
Tankekarta kring vad vi har lärt oss.

…lyftes barnens tankar i alla-gruppen. En mind-map växte fram på tavlan.

Text på dataskärm.

Utifrån mind-mapen skapade vi en gemensam text. Syftet var att ge barnen så mycket stöd och förberedelse som möjligt inför den enskilda skrivuppgiften.

Elev visar upp sin text.

 

Vi klistrade in den gemensamma texten på sista sidan i vår trafikbok.

 

Reflektera står på whiteboard.

Nästa pass. Dags att reflektera på egen hand. Vad har jag lärt mig i trafiktemat? En bild och tre symboler utgjorde stöd i skrivandet.

Vändzon vid skola.

Bilden är från den mest trafikfarliga platsen vid vår skola – vändzonen. Hur undviker vi fara där?

                    Vägskylt för övergångsställe.                 Tecknad cykel.

Cykelhjälm – Herr Gårman – Cykel

Elev skriver.

 

Förberedda till tänderna, satte knopparna igång.

Elev skriver i häfte.

Tänka efter…

Elev skriver i häfte.

 

…fylla på…

 

 

Elev skriver i häfte.

 

…och rita bild.

Elev visar upp sin text.

Klart!

Text i häfte.

Några smakprov.

Text i häfte. Text i häfte. Teckning av gata.Text i häfte.

 

Tecknad cykel och hjälm.

Vi vågar nog säga att ALLA rosenknoppar vet:

  • hur man korsar en gata på ett trafiksäkert sätt
  • hur vi undviker fara vid några trafikfarliga platser nära vår skola
  • vad en säker cykel ska vara utrustad med
  • varför vi ska ha cykelhjälm på huvudet när vi cyklar

Alla har berättat om hur vi kan undvika fara vid vändzonen på skolan. En del av eleverna berättar på ett sammanhängande sätt, så att andra hör och förstår. Andra behöver lite mer stöd i sitt berättande. I texterna har alla berättat om trafiksäkerhet på olika sätt. Alla har gjort sitt bästa och kan vara stolta över sig själva och sin insats.

 

Text och bild: Katharina Olofsson