Slutproduktion

Sex personer med vita masker håller in händerna i mitten.

När alla kursdeltagarna träffades i höstas hade vi olika förväntningar på kursen Genus i praktiken. Vi hade olika bakgrund och hade olika syn på frågor som rörde Genus. Det som var gemensamt mellan kursdeltagare var att vi är alla pedagoger och det som var viktigt för oss alla var att skapa en jämställd miljö för barnen på förskolan och skolan. Under kursens resa läste vi litteratur, reflekterade tillsammans och delade med oss av våra upplevelser samt erfarenheter. Elizabeth vägledde oss hela vägen.

Sex personer med vita masker håller in händerna i mitten.

 

Det som var en höjdpunkt i kursen, för många av oss, var när vi började prata om begreppet Intersektionalitet. Att studera genus är mycket bredare än bara kön. Enligt Elizabeth så finns det många nyanser emellan. Vi lärde oss att det inte bara handlar om att vara en flicka eller en pojke utan det finns många andra aspekter som ska tas hänsyn till; bland annat etnicitet, kultur, religion och hudfärg. Begreppet upplyste oss och gjorde att vi såg på genusfrågan utifrån ett nytt perspektiv. Det jag lärde mig påverkade mig positivt och jag känner att jag vill veta mycket mer om genus. Därför kommer jag att göra en forskning inom området på masters nivå.

Den avslutande produkten är resultatet av våra upplevelser, tankar och reflektioner under vår genusresa. Hoppas denna träff skapar en lärandesituation för oss alla!

Här kan du se årets slutproduktioner:

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

 

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

 

Text:  Soodabeh Haji Akhondi

Foto: Chris Munsey