Sökord; Språkutveckling

Ordmoln med olika språkliga förmågor.

Malmö delar är en didaktisk resurs som är skapad för att inspirera och underlätta lärarvardagen. Planeringar med arbetsuppgifter och annat resursmaterial i både enskilda ämnen och ämnesövergripande arbetsområden delas mellan kollegor i Malmö.

Ett viktigt sökord på Malmö delar är Språkutveckling. Med det på skärmen kommer du att finna praktiskt material för språk- och kunskapsutvecklande undervisning. Det finns exempel på skolans vanligaste texttyper med deras syften, strukturer och språkliga drag, men också enkla grafiska modeller att ladda ned och använda direkt i klassrummet för att stötta elevernas lärande.

Att språket bär all kunskap är känt. Följaktligen måste vi undervisa explicit kring de språkliga förmågorna om eleverna ska utveckla ett rikt och nyanserat språk som lyfter denna kunskap. På Malmö delar sökord Språkutveckling finns stöd som underlättar din språkutvecklande undervisning. Prova!

Länk till Malmö delar: https://malmodelar.malmo.se/

Länk till Malmö delar resursmaterial språkutveckling: https://malmodelar.malmo.se/sok/spr%C3%A5kutveckling/typ/resursmaterial,arbetsomrade,lektion,moment