Sömnlösa rektorer på Malmös gymnasiefriskolor

Igår skickades den stora Gallringslistan, som nu är nere i drygt 18 000 exemplar, till gymnasiefriskolorna i Malmö. Det dröjde inte lång tid innan responsen kom:

”Oj, vad generöst!”

”UNDERBART INITIATIV!!!”

”Tack så väldigt mycket. Det ska vi ta och titta på.”

”Fast det blev hopplöst att komma i säng i kväll – ”bara några böcker till”, typ…. :-)”

Fotograf: Ewa Levau

Efter bara en dag ser det ut som att väldigt många böcker på listan blivit tingade och jag börjar misstänka att det finns en risk eller möjlighet att det inte kommer att bli några böcker kvar till Julhjälpen den första advent. Tanken är nämligen att jag tillsammans med skolledningen på Nya Malmö latin ska stå på Gustav Adolfs torg under lördagen och söndagen den första advent och skänka gallrade böcker i form av julklappar till Malmö stads invånare. Nu kanske det visar sig att alla böckerna kommer att gå åt, vilket i och för sig vore fantastiskt bra. Det viktigaste är ju att böckerna kommer Malmö stads skolor och ungdomar till del och mitt övergripande mål är också att ingen bok ska slängas.

I slutet av förra veckan skänkte vi ca 250 gallrade böcker i samband med Gymnasiemässan, vilket blev enormt uppskattat.

Under föregående vecka hade även de kommunala skolorna i Malmö möjlighet att välja ut böcker från Gallringslistan och totalt tingades 5 830 böcker, vilket var långt över min förväntan. Några skolor valde bara ut några få titlar, men Söderkullaskolan, Segevångsskolan, Strandskolan, Värner Rydénskolan, Slottsstadens skola med flera tog verkligen tillfället i akt och tingade flera hundra titlar. Detta är väldigt glädjande.

Antal böcker som tingades av de kommunala skolorna

Stapeldiagram över antal böcker på skolor.

Föga förvånande var det i första hand Skönlitteratur (H) som tingades, men det visades även ett stort intresse för Historia (K), Religion (c), Geografi (N), Naturvetenskap (U) och Språk (F).

Cirkeldiagram över böckers fördelning.

Den bok som uppenbarligen var mest populär var Sandor slash Ida, 13 exemplar. Tätt följt av I taket lyser stjärnorna, med 12 tingade exemplar.

Nu har gymnasiefriskolorna drygt en vecka kvar på sig att tinga böcker och min förhoppning är att så många böcker som möjligt ska gå åt.

Text: Karin Ahlstedt