Sortera med år 7-9 på Klagshamns udde

Fötter står vid nedfallen gren.

Här kommer det första av en serie tips för dig som vill testa undervisning utomhus. Tipset ligger även på internet-verktyget Pedagogiska Kartor-Upptäck din närmiljö, som du hittar här. Där finns även annan information om exempelvis transport och tillgång till toaletter.

Diskutera gärna med oss i kommentarsfältet nedan hur efterarbetet i klassrummet skulle kunna se ut till denna övning.

 

Sortera efter bokstäver

Klagshamns udde är ett spännande område med både kulturhistoria och höga naturvärden. Udden är en rest från kalkindustrin i Klagshamn och här finns ett rikt insektsliv med stor variation av olika växter.

Du kan självklart variera denna övning på en mängd olika sätt. Denna variant har jag planerat för elever i årskurs 7-9 i svenska och biologi.

Fötter står vid nedfallen gren.

Dela gruppen i två delgrupper. Be alla hämta något från naturen och sedan samlas i sina respektive grupper. Inom respektive grupp breder de ut sin vaxduk och lägger de saker de samlat från naturen. Nu ber du dem sortera sina föremål efter färg eller form. Inom gruppen benämner de sedan vad de hittat muntligt för varandra. De väljer själva om lövet ska vara löv eller det mer specifika björklöv. När alla föremål benämnts så ber du dem sortera föremålen efter begynnelsebokstav i alfabetisk ordning. Nu får delgrupperna som uppdrag att samla fler föremål och benämna dem för att sedan fylla ut alfabetet i så stor utsträckning som möjligt. Du kan välja att lägga in ett tävlingsmoment mellan grupperna i övningen.

Eleverna skriver upp vilka föremål de hittat. Orden tar de med sig in i klassrummet och arbetar vidare med. Eleverna tar också bilder på föremålen som ni kan skriva ut och använda för återkoppling i klassrummet.

Som en extra uppgift kan du be eleverna att inom sin grupp bestämma en egen sorteringsordning, exempelvis ålder eller storlek. De gör det utan att den andra gruppen vet och bara genom att titta på den andra gruppens sortering ska de komma fram till sorteringsindelningen.

Material att ta med: Pennor, papper och hårt underlag, exempelvis kartong. Ta med två vaxdukar med vit undersida.