Språk- och kunskapsutveckling i klassrummet!

rutor med begrepp och bild på en bok

Denna vecka har vi fokus på språk- och kunskapsutveckling. På Malmö delar finns ett lärarfortbildningsmaterial som fungerar som stödmaterial med många konkreta modeller och teorier som ständigt byggs ut. Vi presenterar två av de nya resurserna som tillhör huvudmaterialet på framsidan men det finns mycket mer att hitta. Dessutom tipsar vi om material för att både utveckla resonemang och synliggöra språkliga resurser i klassrummet.

90 sekunders högläsning

Anne Marie Körling är lärare och välkänd författare av i synnerhet pedagogisk litteratur. Hon var Sveriges läsambassadör 2015-2017 och framhåller ofta hur viktig högläsningen är oavsett elevers förutsättningar och ålder. För att begränsad tid inte ska hindra lärare att högläsa för eleverna föreslår hon 90 sekunders högläsning (1,5 minut).

Begreppsmoln före läsning

Med hjälp av begreppsmoln kan du stötta eleverna innan de ska läsa en faktatext. Du som lärare behöver i förväg själv avgöra vilka ord/begrepp som ska lyftas fram, beroende på vilka av dem som är mest centrala. Det är alltså inte antalet gånger som ordet nämns i en text som avgör storleken, som annars är fallet när man gör digitala ordmoln. Du kan helt enkelt skapa en sida i en PowerPoint och skriva in relevanta ord/begrepp i olika färger och olika sammanhang. Gör de viktigaste orden större så att de fångar uppmärksamheten.

Utveckla dina resonemang i Samhällskunskap och SO

Det här arbetsområdet är språkutvecklande och handlar om att utveckla elevernas förmåga att resonera, främst kring orsaker. Ta del av dokument som förklarar, förtydligar, exemplifierar och konkretiserar vad det innebär att resonera. Innehållet vänder sig till både dig och dina elever. Välj dokument med ett innehåll som just du behöver. 

Utöver ovan resurser så missa inte heller Språktrappan och NO som är en didaktisk modell som ger stöd för planering och analys av elevers språkanvändning, i detta fallet NO. I fyra steg exemplifieras hur Språktrappan kan användas i planering av ett ämnesinnehåll som handlar om räven. Tanken är ett exemplet ska fungera som inspiration. Modellen kan tillämpas på annat innehåll i NO och även inom andra ämnen. Resursen Att synliggöra språkliga resurser i klassrummet kan användas för att starta arbetet med att synliggöra vilka språkliga resurser som finns i ditt klassrum.

Vi önskar er en fin vecka!

Tecknade ansikten i svart cirkel.
Lena och Annika – redaktörer på ”Malmö delar”.