Språket bär kunskapen i alla ämnen

Vi pratar mycket om hur vi ska nå lugn och arbetsro i våra skolor. Hur vi ska starta lektioner och hur vi ska bli tydliga ledare. Detta är naturligtvis suuuperviktigt (missförstå mig inte nu alla ni som kämpar)! Men innan vi hinner blinka  måste vi fylla det där lugnet som förhoppningsvis infunnit sig i klassrummet  med något. Med ett innehåll som lockar. Med en tanke som lockar till nästa tanke. Med en aktivitet där varje elev känner sig nyfiken, stärkt och kan få visa sin förmåga. Det är här den språkutvecklande didaktiken i alla ämnen måste in.

Svart tavla om att lära sig att tänka.
Lyft språket Lyft tänkandet är titeln på en av Pauline Gibbons böcker. En guldgruva i varje pedagogs vardag.

Läroplanens allra första mening är Skolväsendet vilar på demokratins grund.  Den första meningen i läroplanerna för ämnena svenska, svenska som andraspråk och  modersmål är ”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära”. Det står att matteundervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera, lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier. Genom undervisningen i biologi ska eleven få förmågan att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där biologi har betydelseUndervisningen i samhällskunskap ska ge eleverna möjlighet att utifrån aktuella händelser pröva ställningstaganden i möten med andra uppfattningar .

Målning av franska revolutionen.
Vi läser om franska revolutionen i en lärobok. Kan vi med språket i fokus dessutom hitta något engagerande exempel som levandegör och som ligger närmare eleverna själva?

 

Ja, ni förstår vart jag vill komma. Språket är helt centralt i alla våra skolämnen och språkutvecklande undervisning handlar om att konkretisera, levandegöra, sätta tanken,  därmed orden och KUNSKAPEN i spinn.

Människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära var det jaNaturligtvis måste vi då jobba med språket som uttrycksmedel i alla ämnen,  mer än förenklat och mer än som svarsalternativ kring rätt eller fel. Sedan är det ju lätt att hamna i prat om att vi borde ha en samsyn kring språkets betydelse i alla ämnen och att vi pedagoger borde samarbeta kring detta. Det svåra är dock att göra; att gå från något man läst till konkret görande i eget klassrum.

Texten "Tell your story".
Varje elev behöver förutsättningar att uttrycka sig i varje ämne.

Ibland är vardagen bara övermäktig, vi behöver inspiration ork och kanske till och med mod för att testa något nytt; i alla fall prova att bryta ett (negativt) mönster.  Här är en film som visar en övning vilken du kan börja med när som. Sätt  bilder på politiker, länder, uppfinningar, fenomen, växter, djur, historiska personer, händelser,  matematisk formler, religiösa symboler eller vad det nu kan vara på elevernas ryggtavlor och låt eleverna beskriva bilderna för varandra (som ett led i en arbetsgång naturligtvis).

Valt filmklipp ovan handlar om nyanländas lärande men låt dig icke förledas- språkutvecklande arbetssätt gynnar  alla! Kanske även lugnet i korridoren?

/Johanna Söderlund

Språkgruppen på Pi erbjuder skolor stöd i det språkutvecklande arbetet om du vill läsa mer om oss.