Språkgrupper varje dag – 3

Teckning och text av och om grodan.

I den tredje språkgruppen skulle vi gå lite mer på djupet i sagoarbetet. Slutmålet i detta arbete skulle bli egenproducerade sagor.

Lärare läser för barngrupp som sitter på golvet.

De första passen ägnade vi åt en massa input. Det blev mycket högläsning av olika sagor. Först berättade fröken vad sagan skulle handla om. Viktig förförståelse för våra barn. I samband med att de olika sagorna höglästes, visades bilderna på kanonen via iPaden. Efteråt samtalade vi om innehållet i sagorna. Vad var budskapet? Vi återberättade, sammanfattade och lyfte upp svåra ord och begrepp. Detta gav förebilder för kommande arbete.

Lärare läser för barngrupp som sitter på golvet.

Gemensamt i ringen. Fyrfältaren – introducerades. En planering för sagans uppbyggnad.

  1. Inledning
  2. Problem/händelse
  3. Problemlösning
  4. Avslut

Ett skelett att hålla sig i när det blir dags att skriva. Först gjorde vi en gemensam fyrfältare som barnen illustrerade till.

Fyra serieruta med saga ritad.

Teckningar av prins och prinsessa.

Fyra serieruta med saga ritad.

Utifrån fyrfältaren skapade vi en gemensam saga. Alla klistrade sagan på ett papper och illustrerade till.

Elev ritar.

Illustration som passar till texten.

Teckning av grönt odjur.

Dessa underbara grodor.

Fyra serieruta med saga ritad.

Efter mycket förarbete kände barnen sig bekväma med fyrfältaren. Dags att jobba på egen hand.
Fyra serierutor med saga ritad.

Text på den ena. Illustrationer på den andra.

Fyra serierutor med saga ritad.

Fyra serierutor med saga ritad.

Efter sagofrossa, analys, samtal och stödstrukturer vet nu alla i gruppen hur en saga är uppbyggd. Härlig produktion.

Teckning och text av och om grodan.

En perfekt sagoinledning.

Teckning och text av och om grodan.

Problemet.

Teckning och text av och om grodan.

Lösningen.

Teckning och text av och om grodan.

 

Det typiska sagoavslutet.

Omslag till sagor.

Några barn skrev om prinsar och prinsessor, andra om grodor. De går ju lite hand i hand…

Kort med teckningar på.

Uppläsning av sagorna står nu på tur. Vi är superstolta över våra knoppar! 

Text: Belma Kudin och Katharina Olofsson

Bild: Belma Kudin