Språkutvecklande arbetssätt är bra för alla elever!

En av vårterminens upptaktsdag på Augustenborgsskolan ägnades åt språkutvecklande arbetssätt och verktyg. De nyanländas lärande var utgångspunkten, men allt som är bra för nyanlända är också bra för alla andra elever.Under förmiddagen talade därför Linda Asplund om hur vi bör organisera undervisningen. Hon tog upp hur det sociokulturella perspektivet på lärande måste genomsyra allt vi gör och konkretiserade genom att tala om förutsättningar för en sådan undervisning.

Den första förutsättningen är att skapa  interaktion i den närmaste utvecklingszonen vilket vi t.ex. skapar genom utmanande, öppna,  intressanta uppgifter på rätt kognitiv nivå, att vi använder oss av interaktionsmodeller och att eleverna blir lärresurser för varandra.Personal samlade vid långbord.

Den andra förutsättningen är att undervisa så att eleverna lär sig hur man lär. Detta kan göras med olika former av strategier och modeller, men även genom att se till att och tydliggöra hur mål, undervisning och bedömning hänger ihop.

Den tredje förutsättningen är att ha höga förväntningar på eleverna, att alltid arbeta vidare utifrån det bästa exemplet och att inte förenkla! Eleverna får inte hamna i uttråkningszonen utan har rätt till utmanande undervisning på hög kognitiv nivå i kontext, men med stöttning. Slutligen talade Linda om de digitala verktygens, modersmålets och bedömningens roll för att designa en god lärmiljö.

Under hela förmiddagen varvades Lindas tankar och råd med olika övningar där personalen fick prova att t.ex. arbeta i de olika interaktionsmodellerna som Möte på mitten och EPA.

Eftermiddagen fylldes med workshops med digitala verktyg t.ex. Inläsningstjänst, Into Words och blogg, bildstöd till läromedelstexter och stödjande klassrum. Aktiviteten var hög på Augustenborgsskolan!

 

 

Text: Cristina Nordman