”Språkutveckling kan inte vara frivilligt”

Siffror och bokstäver bildar en pratbubbla.

Ska vi kunna arbeta långsiktigt och öka elevernas måluppfyllelse så måste vi ha våra rektorer med oss. Det var språkutvecklare från nio olika gymnasieskolor och vux rörande överens om, när vi diskuterade skolornas kartläggningar vid höstens andra nätverksträff.

Så länge språkutveckling är något frivilligt är det omöjligt att nå in i alla klassrum. Det är synd eftersom det nu finns förutsättningar: förstelärare med avsatt tid i sina uppdrag och verktyg för att få till stånd förändringar.  Ett stöd för uppfattningen är  Timperleys teorier  om tydliga mål, att alla pedagoger måste vara med och skolledarnas betydelse för att främja och delta i lärande och utveckling. Hennes bok ”Det professionella lärandets inneboende kraft” (2013) kommer vara grunden i den processledarutbildning som är stommen i nätverkets träffar.

Så vad kom vi fram till? Ett tydligt språkutvecklande uppdrag från ledningsgruppen till skolorna,  konkreta språkutvecklingsmål och handlingsplaner på skolorna är nödvändigt. Och det är brått.

Eva Bringéus