Språkutveckling

Jag började arbeta på Hyllie Park Grundskola i augusti 2013. Ämnet svenska och språkutveckling ligger mig varmt om hjärtat. Sedan jag började min lärartjänst här, har jag kontinuerligt bidragit till att sprida mina idéer, tankar och kunskaper kring språkutveckling till mina kolleger. Vår skola är med i ett nätverk kring läs- och skrivutveckling tillsammans med andra kolleger i Malmö Stad. Vi går även en kurs i genrepedagogik (termin 2) på FoU Malmö-Utveckling. Det som är väldigt utvecklande och inspirerande är att vi sedan hösten 2013 har kommit igång med olika projekt kring språkutveckling på vår skola. Vi har sedan i höstas successivt utvecklat vårt arbete kring olika lässtrategier. Dessa har mer och mer blivit synliga i våra klassrum och eleverna börjar bli riktigt bekanta med spågumman Julia, Nicke Nyfiken, fröken Detektiv och cowboy-Jim. Eleverna i min klass har verkligen anammat dessa strategier och det är så roligt och  stimulerande att se med vilket engagemang de tar sig an uppgifterna tillsammans.

Text: Gunilla Holmqvist