Strategi 5 i Formativt förhållningssätt – att skapa elever som är självständiga i sitt lärande

Illustration med astronaut och en penna med mantel.

Här utvecklar eleven sin metakognition och blir bättre på att reflektera över sin arbetsprocess och sina resultat.

Trude Slemmen Wille tolkar i sin bok Bedömning för lärande i klassrummet ett citat från Assessment Reform Group (http://www.nuffieldfoundation.org/assessment-reform-group):

“När eleverna är aktiva medspelare stärks deras förmåga att ta till sig nya kunskaper, färdigheter och att förstå bättre. De utvecklar förmågan att engagera sig i egen reflektion och att identifiera nya steg i sin egen lärprocess”.

Anders Jönsson skriver i sin bok Lärande bedömning om hur viktigt det är:

“Att eleverna lär sig att bedöma det de gör, eller har gjort, i förhållande till mål och kriterier, samt att ge sig själva återkoppling på motsvarande sätt som läraren skulle ha gjort”.  (s.126)

En metod att arbeta med denna strategi i mitt klassrum är att använda en mall för självbedömning vid muntlig redovisning, (för exempel se: självbedömning vid muntlig redovisning).  Efter deras redovisning skattar eleverna sig själva i denna mall. Jag gör en bedömning i samma mall och vi resonerar kring resultatet.

Block och pennor på bord.

(bildkälla: Colourbox)

En annan metod som jag använt är  Progressiv brainstorming, (även kallad karusellen). Övningen innebär en interaktiv aktivitet där eleverna berättar vad de vet om ett ämne. (Det kan ske i början och/eller i slutet av ett arbetsområde). Eleverna delas in i mindre grupper. Varje grupp har ett större pappersark med ämnet eller en fråga på. Varje grupp har olika färg på pennan. Eleverna tillbringar fem-tio minuter med brainstorming och skriver ner ord och begrepp som associeras till ämnet. Sedan rör sig gruppen till nästa grupps bord, lämnar kvar sina papper men behåller sin egen färgpenna.

På nästa grupps papper lägger de till sina egna idéer. De lägger till ord och begrepp de anser saknas och/eller kompletterar idéerna som redan finns med ytterligare exempel eller detaljer. Grupperna fortsätter att flytta efter fem-tio minuter, så att alla är tillbaka på sina ursprungliga platser. Varje grupp diskuterar sedan det som nu står på deras ursprungliga papper, noterar tillägg eller kritiserar något de inte håller med om. Övningen avslutas med en helklassdiskussion.  

Jag har använt denna övning i min klass för att identifiera elevernas kunskaper om ett ämnesområde. Diskussionen som sker i helklass återkopplas till det aktuella kunskapsmålet och tydliggör på så sätt det lärande som skett.

Lapp med meddelandet: Challenge yourself.

(bildkälla: Colourbox)

Ytterligare en metod är att använda Exitticket efter varje lektion. Jag använder två olika modeller: färdiga frågeställningar som t.ex:  Vad har du lärt dig idag? Är det något kunskapsområde som du vill lära dig mer om eller som var svårt att förstå? Hur ser du på din egen arbetsinsats idag?

“Börjor”: Vilka är de viktigaste slutsatserna du gör av ämnesinnehållet? Vad var mest intressant och varför? Fortsätt följande meningar:

a/ Jag började fundera över…..

b/Jag är förvånad över……

c/Jag tänker att…..

Dessa strategier hjälper eleverna att identifiera, reflektera och utveckla sin egen arbetsprocess. En metakognitiv förmåga som är ett stort stöd för dem under deras utbildningsresa.

Block och pennor med texten: Keep believing yourself.

 

 

 

 

 

 

 

(bildkälla: Colourbox)

 

Referenser:

Anders Jönsson Lärande bedömning (2010)

Trude Slemmen Wille Bedömning för lärande i klassrummet (2013)