Strukturen i fokus i R2L

Kvinna pekar med pekpinne på presentation.

– Jag brukar inte läsa texter på det här sättet, säger en av deltagarna i R2L under den andra workshopen som hade fokus på detaljerad läsning. Läraren i samhällskunskap berättar att hennes elever har diskuterat textens syfte, tittat på bilder, diagram och pratat om hur texten är uppbyggd. Efter ett test med eleverna visade det sig att de med stora lässvårigheter klarade uppgiften bättre än tidigare.

Och det är tanken med R2L, att minska gapet mellan de som kan och de som inte kan. När läraren ger eleverna mycket feedback i guidningen genom texten (där hela klassen är med) blir eleverna bekräftade. Läraren har bidragit till att ge eleverna goda läridentiteter, menar Ann-Christina Lövstedt, utbildare in R2L.

Knepet med R2L är att läraren, oavsett ämne, tillsammans med eleverna identifierar syftet och strukturen först. ” Texten består av tre delar. Först får vi veta…och sedan… därefter…”. Genom att läraren förklarar och tillsammans med klassen stryker under nyckelmeningar, ställer frågor och samtidigt fördjupar textens innehåll  blir alla utmanande.

Svårigheten är att ställa om som lärare, att ställa frågor så att alla hänger med. Så därför behövs träning, menar deltagarna som prövat metoden i sina klassrum och tillsammans reflekterat över sina nya erfarenheter.

Är du nyfiken på hur R2L går till. Gå in på Pedagog Stockholms länk nedan. Där kan du läsa om de olika stegen och se korta filmer från undervisning i Australien.    http://pedagogstockholmblogg.se/mod/2014/02/12/hur-jobbar-man-med-reading-to-learn/

Text: Eva Bringéus