Studiero och lärares ledarskap

Elever sitter i sina bänkar.Lärarens ledarskap är avgörande för studieron i Stockholms skolor. Det visar en kartläggning av arbetsklimatet i klassrummen i Stockholm.

Tidningen Lära Stockholm ges ut av utbildningsförvaltningen i Stockholm. Tidningen ska förutom att ge inspiration i arbetet också lyfta fram goda exempel från skolorna i Stockholm samt presentera nyheter och forskning inom pedagogik.

I senaste numret av Lära presenteras en undersökning kring arbetsklimatet i klassrummen där rektorer, lärare och elever i Stockholm har deltagit.

Läs hela artikeln i LÄRA Stockholm #2 2015

Text: Linda Sikström och Daniel Prsa

Foto: Daniel Prsa