Succé när lärare i urdu höll möte för föräldrar från hela Malmö

Personer sitter i en aula och lyssnar på någon som talar.
Att arbeta med utomhuspedagogik i närmiljön ger möjlighet att komplettera och variera klassrumsundervisningen med flera olika lärplatser där inne växelverkar med ute. Genom att besöka historiska platser, besöksmål, upptäcka djur och växtliv i parkerna får eleverna möjlighet att göra egna erfarenheter av upplevelser i verkliga situationer, förstahandserfarenheter.  

– Det blev väldigt uppskattat. Vi visste att det fanns ett intresse, men att det blev så många som kom hade vi inte räknat med när vi planerade mötet, säger Nazneen Azhar, modersmålslärare i urdu för gymnasieelever och som haft det övergripande ansvaret för mötet.
Lärare på Språkcentralen som har modersmålsundervisning i urdu och studiehandledning på olika skolor träffas i en språkgrupp med jämna mellanrum. De kom överens om att ha ett gemensamt föräldramöte eftersom de upplevde att det fanns stort behov om information om skolan bland de föräldrar med urdu som modersmål. Men pandemin och verkligheten kom emellan. Inför höstterminen fanns det inte längre några hinder och ett datum för ett möte i oktober på kvällstid  i aulan på Rönnen.

Elva kvinnor står framför en projicerad bild på en duk.
– Det är många nya föräldrar som flyttat hit från Pakistan, barnen är inte födda i Sverige och föräldrarna vet inte så mycket om skillnaderna mellan den svenska och pakistanska skolan, säger Nazneen Azhar.
Elever som har urdu som modersmål har blivit fler och fler. När Nazneen började som lärare för 37 år sedan hade hon 25 elever, från förskoleklass till gymnasiet. Idag arbetar 15 lärare på heltid med undervisning på skolor i hela Malmö stad. Sammanlagt läser 613 elever ämnet modersmål i urdu och 278 elever som är anmälda till studiehandledning på modersmålet.

Ökad förståelse från föräldrarna

När språkgruppen i urdu bestämt vilken information de skulle ge föräldrarna delade lärarna upp innehållet i olika delar och jobbade med förberedelserna för presentationerna i par. Hur modersmålsundervisning fungerar, vad studiehandledning är, frånvarorapportering, samarbete mellan skolan, lärare och föräldrar, betygskriterier, skolans värdegrund, kursplanen, betygskriterier och bedömning var delar av innehållet.
– Mötet gav föräldrarna en ökad förståelse för förutsättningarna för modersmålsundervisning som exempelvis att undervisningen sker efter skoltid, lärarna jobbar på flera skolor att elevgrupperna är heterogena, säger Nazneen Azhar.

Delat ansvar för mötet

Med ett delat ansvar för mötet tog varje lärare hand om anmälningarna till mötet för sina elevers vårdnadshavare. De som inte kunde komma på grund av att de hade svårt att hitta barnvakt eller jobbade sent har fått presentationen på mejl.
Mötet varade i tre timmar och avslutades med att föräldrarna fick ställa frågor.
– Föräldrarna var otroligt engagerade. Vi hann inte svara på alla frågor. Vi hade behövt sätta av mer tid för frågestunden, säger Nazneen Azhar.
Föräldramötet gav blodad tand. Urdugruppen har redan bestämt att de ska göra om samma sak nästa läsår.
– Föräldramöte är ett bra tillfälle för att skapa kontakter och att föräldrar träffar varandra. En del föräldrar hade inte träffat sina barns lärare. Det underlättar för oss lärare och våra elever när föräldrarna får ökad kunskap om undervisning i modersmål och studiehandledning, säger Nazneen Azhar.

Ta del av urdugruppens presentation: innehåll i föräldramöte