Susanne Kristensen – kommunikationsstödjande klassrum

Susanne Kristensen framför tavla.

I min föreläsning presenterar jag min masteruppsats i specialpedagogik som handlar om det kommunikationsstödjande klassrummet. Jag utgår från Julie Dockrells studie där hon sammanställer 62 artiklar kring vad som gynnar barns språkutveckling. Dessa artiklar har hon kategoriserat i tre olika dimensioner; miljö, möjligheter och interaktion. Dessa ligger till grund för ett observationsschema hon arbetat fram, vilket jag använder mig av i min studie.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Lyssna på Susanne på Pedagog Live Malmö! den 27 september.