Svåra samtal med elever – i tider av oro och kriser

Bild med pratbubblor och rubriken

Nyhetsflödet påminner oss ständigt om att vi lever i en orolig omvärld. Den ena krisen tycks avlösa den andra. Hur pratar man med elever om detta? Malmö delar riktar fokus på svåra samtal och nu finns nytt material som hjälper dig som lärare att prata med elever i tider av oro och kriser.

Psykologerna Hanna Weyler Muller och Åsa Nordström jobbar på Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling och är höstens gästdelare på Malmö delar. Det ena materialet som Rädda Barnen har tagit fram handlar om hur vi vuxna kan prata med barn på ett bra sätt om ämnen som väcker oro. Det andra materialet är tänkt att stötta och vägleda dig som lärare och hur du kan möta barn efter allvarliga händelser som olyckor, terrordåd, skjutningar eller att någon plötsligt avlider. Materialet bygger på kunskap om psykologisk första hjälp och fem faktorer som bidrar till barns förmåga att återhämta sig efter svåra händelser.

Att ha svåra samtal med elever kan tyckas som en enorm utmaning och kanske man är rädd för att göra “fel” som vuxen.

– Det viktiga är inte att tänka på rätt eller fel i en akut kris, berättar Hanna. Vuxna gör precis som barn så gott de kan i svåra situationer och vuxna reagerar precis som barn olika utifrån till exempel tidigare erfarenheter och upplevt hot.

Hanna berättar vidare att vi vet att det kan hjälpa att vara förberedd med kunskap om psykologisk första hjälp samt ha rutiner för arbete under en krishändelse. Då finns det något att luta sig emot när något oväntat eller skrämmande händer.

Rädda Barnen vill rusta vuxna som arbetar med barn att kunna stötta barn såväl under som efter allvarliga händelser. Vuxna kan göra mycket för att hjälpa barn att klara av svåra situationer och främja deras återhämtning efteråt.

Det viktigaste för vuxna är att försöka behålla sitt eget lugn, att komma ihåg att tänka på säkerhet för barn på plats och att försöka att hjälpa till att lösa praktiska problem som uppstår för de drabbade barnen. På det sättet skapar vuxna runt barn trygghet, gemenskap och hopp om att det finns hjälp att få även i en väldigt svår situation.

– Förhoppningsvis känner sig pedagoger som läst vårt material tryggare inför en sådan uppgift, avslutar Hanna.