Ta chansen! Delta i Nordic CRAFT webbinarium 2020

CRAFT-cirkel.

CRAFT är en öppen och tillgänglig modell för hur du kan arbeta projektbaserat på ett strukturerat sätt.

CRAFT står för Creating Really Advanced Future Thinkers och är ett danskt initiativ som är väl utarbetat och beprövat. Genom CRAFT ges elever möjlighet att arbeta med verkliga problem/utmaningar som kan vara antingen lokala, nationella eller globala (eller alla dessa alternativ på samma gång). Eleverna får ta reda på fakta kring den utmaning de ska arbeta med, arbeta fram en idé i sin grupp och sedan också skapa en prototyp. Under hela denna processen så ger de också feedback till varandra i olika konstellationer. Feedbacken använder de sig sedan av för att utveckla sin produkt/prototyp/idé än mer. Lärarna ger eleverna feedback utifrån en modell som är inspirerad av ITL:s ”21st Century Learning Design” framtagen av Deirdre Butler. I Danmark har man sett att elevernas motivation att lära har ökat, de aktiverar sig mer och samarbetar väldigt bra när de skapar sina innovationer tillsammans när de arbetar med CRAFT som modell. De har också möjlighet att tävla med sina innovationer i Danish National Championship i “DM i Digital skills”. Detta går av stapeln varje år på ”Danmarks Läringsfestival” på Bella center i Köpenhamn. Läs mer om Nordic CRAFT här. Sedan detta året finns det också ett Nordiskt mästerskap i CRAFT och alla lärare som undervisar elever i årskurserna 6 – 8 har möjlighet att anmäla sig och vara med på årets webbinarium som är den 17/11.

Inbjudan till Nordic CRAFT webbinarium 2020:

Årets tema heter Fruit City och handlar om att låta eleverna skapa/planera framtidens hållbara bostäder/drömboende utifrån egna idéer och visioner. Vill du och din klass prova på ett annorlunda, spännande och roligt sätt att arbeta med verklighetsnära utmaningar så är detta webbinarium verkligen något för dig/er!  Den 17 november klockan 12-14.30 (CET) är tiden för webinariet där ni startar upp ett samarbete tillsammans med en klass från ett annat nordiskt land. Tillsammans ska ni med hjälp av innovativt och kreativt tänkande och med digitala verktyg utveckla lösningar för framtidens hållbara drömbostäder.


I praktiken kommer det att gå till så här:

Upp till 48 klasser fördelade mellan Danmark, Finland, Norge, Sverige, Island, Färöarna, Grönland och Åland samlas till ett webbinarium online och guidas igenom hela webbinariet av ett expertteam från Danmark. Ni får tydliga och konkreta uppgifter som ni arbetar med FÖRE, UNDER och EFTER webbinariet. FÖRE webbinariet registrerar du som lärare dig på eTwinning.net, som är en samarbetsplattform för skolor i Europa. Därefter blir ni tilldelade en klass som ni ska samarbeta med. Inne i eTwinnings arbetsrum, som kallas för Twinspace, har ni möjlighet att presentera er för varandra, dela material osv., och det är också i Twinspace som ni arbetar med själva projektet. Ni kan räkna med att ni behöver använda ungefär 3 x 45 minuter för uppgifter och förberedelser som ska göras före webbinariet.

UNDER webbinariet som hålls på engelska och varierar mellan att vara online (då värdarna ger uppgifterna och instruktionerna) till att vara offline (då klassen på egen hand och med lärarens stöd arbetar vidare med uppgifterna de fått) så sätts eleverna in i situationen, brainstormar och arbetar fram idéer för ett hållbart samhälle att arbeta vidare med och att dela med sig av till andra.

Uppgiften som eleverna kommer att arbeta med:
Vårt jordklot har begränsat med utrymme och resurser. En lösning på det är att hitta nya sätt att leva och bo på. Klassen ska med utgångspunkt i principerna om hållbar utveckling ta fram förslag på framtidens drömboende. Klassen ska samla på sig information och kunskap före och under webbinariet som de sedan använder i arbetet med att utarbeta en prototyp av hållbara bostäder. Planen ska presenteras i form av ett digitalt material för den klass ni samarbetar med.

EFTER webbinariet arbetar klasserna vidare med projektet tillsammans. Ni kommer överens om hur arbetet ska göras och ställer upp mål för projektet. eTwinning handleder och stödjer under processens gång och ger även uppgifter som ni kan ha nytta av i arbetet.

När ni har arbetat klart med hela uppdraget kan ni välja att anmäla klassen vidare till det Nordiska Mästerskapet i CRAFT där de tävlar utifrån följande kriterier: 1) användningen av digitala verktyg, 2) samarbete, 3) problemlösning och innovation samt
4) hållbarhetstänk.

Vill du veta mer så skriv till: annie.bergh@malmo.se

Läs mer och anmäl klassen senast 2.11.2020 här: https://www.craft-it.dk/kick-off-webinar-2020

#Nordiskaspråk     #Teknisktkunnande     #21skills     #Globalamålen   #Innovation     #Framtidensbostäder