Tack till alla som medverkade – Fortbildning fritidshem 2018

Föreläsning i stor mässhall.

Efter att ha gått igenom utvärderingarna från två intensiva fortbildningsdagar för fritidshemmet kan vi glatt konstatera att flertalet av er som besökte dagarna positiva till både innehåll och form. Upplägget skiljde sig lite från tidigare år. Programmet var en mix av föreläsning och workshop med blandade grupper från olika skolor. I år tog omkring 640 personer i våra fritidshem chansen att fördjupa sina kunskaper om lågaffektivt bemötande. Nu hoppas vi att ni fortsätter att utveckla detta arbete ute i verksamheterna på era fritidshem.

Människor sitter runt ett bord och samtalar.

Vi vill tacka Axel Havelius och alla besökare för att dagarna blev så lyckade. För er som vill läsa mer kring lågaffektivt bemötande finns Axels bok att läsa som heter ”Lågaffektivt bemötande” samt Bo Hejlskovs bok ”Beteende problem i skolan” 

Caroline, Jörgen och Magnus