Teckenspråkets – och fritidshemmens dag!

En hand som tecknar och en ring där det står

Denna vecka firar vi både teckenspråkets – och fritidshemmens dag. Därför har vi valt ut resurser som kan lyfta dessa båda dagar. Visste du att Sverige var faktiskt det första landet i världen som officiellt erkände teckenspråket som språk och blev förebild för många andra länder.

Fritidshemmen är viktiga för såväl elevernas trygghet som utveckling och lärande. Här finns stora möjligheter att utveckla både samarbetsförmåga och problemlösning i en form som i högre grad än skolan kan vara situationsstyrd och upplevelsebaserad. Passa på att lära er mer om teckenspråk och ta del av lekar och rörelse eller kanske passa på och bygg en fågelholk!

Teckenspråk

Den 14 maj firas teckenspråkets dag. Samma datum år 1981 fastslog den svenska riksdagen att teckenspråk är dövas förstaspråk. Värt att fira! I den här resursen kan du lära dig mer om teckenspråket och göra en övning eller två.

Rörelse i skolan och fritids

Idag sitter barn ungdomar still mer än någonsin. Detta påverkar hälsan negativt. Det vet vi. En studie från Centrum för idrottsforskning (2017) visade att endast 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna nådde upp till den rekommenderade nivån av fysisk aktivitet, vilket är sammanlagt 60 min per dag. I den här resursen får du tips på som passar både inomhus och utomhus.

Hitta prylar – en utomhusaktivitet

Här får du en enkel och rolig utomhuslek som passar perfekt på fritids. Leken är enkel att förbereda och innehåller rörelse, tävling och laganda. 

Norsk kurragömma

Den här utomhusaktiviteten är som kurragömma fast tvärtom. Allt som behövs är en större yta med många gömställen.

Akta linjen – en utomhusaktivitet

Här hittar du en lek som passar perfekt för fritids men den fungerar så klart även som en välbehövd paus i undervisningen. Tid för rörelse, lek och skratt! 

Det enda du behöver är två ögonbindlar och ett rep. 

Bygga bo – bygg en fågelholk

Ett tips när du bygger fågelholkar är att du vänder de ojämnaste sidorna av brädorna inåt. Fågelungar behöver skrovligheter för att kunna klättra upp till hålet! Många småfåglar saknar ställen att bygga bo på. Parker, trädgårdar och skogar sköts så effektivt att där inte finns några naturliga håligheter. Därför kommer din holk med stor sannolikhet bli bebodd!

Vi önskar er en fin majvecka!

Tecknade ansikten i svart cirkel.
Lena och Annika – redaktörer på ”Malmö delar”.