Teknikintresse hjärta kreativitet

Texten 'Super powered'
Att vi fortfarande njuter av efterdyningarna från årets intensivaste FLL-period är en underdrift. Årets FLL har varit en energiresa i dubbel bemärkelse.

Dels har ju årets tema varit ”SUPERPOWERED” och dels så har arbetet som våra lag bokstavligt talat genererat en oerhörd mängd energi både hos dem själva men det har också skapat ett intresse för att veta mer men också hos oss som haft privilegiet att arbeta med lagen och lagledarna under hela hösten.

Den framtidstro, lust att lära, tro på sig själva och sina ideer och skaparglädje som alla barn och unga visade upp oavsett ålder har verkligen satt sina spår och lett till ett stort intresse av att arbeta vidare med FLL under hela året och inte enbart under de veckor som temat är släppt under hösten. Det kommer in önskemål om att få träffas och att gå på workshops för att få uppslag kring hur vi både enskilt på respektive skola/plats där lagen träffas och tillsammans kan stärka de förmågor vi behöver utveckla och arbeta med ur ett entreprenöriellt, emotionellt, kommunikativt perspektiv med problemlösning i fokus och där eleverna får samarbeta med näringslivet i autentiska sammanhang.

Nu ligger vår utmaning i att skapa dessa möjligheter till samarbete och utveckling, att hitta samarbetspartners både nära och fjärran för att kunna utbyta erfarenheter men också få syn på sina egna styrkor och kompetenser i en kontext som de unga delar med andra unga. FLL är världens största kunskaps- och innovationskoncept och det finns en enorm potential till samarbeten.

Genom att arbeta i autentiska sammanhang tillsammans med andra i samma ålder och med näringslivet så bygger de unga nya kunskaper och en nyfikenhet för att skapa hållbara lösningar för framtiden där de får en aktiv och viktig del i vår pågående samhällsutveckling redan nu. I detta arbete är det också viktigt att arbeta med kommuner och deras förvaltningar för att göra våra unga delaktiga i utvecklingen av sin närmiljö och visa för alla att de är en kraft att räkna med redan nu. Det är viktigt att vi tar avstamp i barnkonventionen och gör våra barn och unga till en integrerad del av framtagande av nya planer för staden där de bor men också av beslut som tas som påverkar dem.

Genom FLL så får alla som deltar just möjlighet till detta. Här finns inga gränser för vad de kan åstadkomma och deras tankar behöver förvaltas, tas hand om och tas på allvar.

Om det är något som FLL har visat oss bland många andra saker så är det hur tätt begreppen teknik och kreativitet hänger samman. Hur oerhört beroende de är av varandra för att idéer ska bli till verklighet och kunna konstruera prototyper för att delge andra om sina visioner. Ett annat viktigt begrepp är Kärnvärdena som utgör stommen/grunden i FLL-arbetet.

I år har fler skolor än någonsin berättat om hur dessa har påverkat inte bara deras ämneskunskaper utan också hur de arbetar med värdegrunden och kärnvärdena i sitt dagliga arbete. Att kärnvärdena spelar en så betydande roll både inom och utanför det tematiska arbetet tror jag spelar stor roll när det gäller hur kreativiteten har fått utvecklas och flöda fritt. I mina samtal med lagledare men också med lagmedlemmar så upplever jag att kärnvärdena har varit viktiga för att bygga upp ett självförtroende, att våga framföra sina åsikter, att våga prova idéer och både lyckas och misslyckas tillsammans och detta har i slutändan också lett till ett ökat intresse för teknik hos många.

De två lag som i år tog sig till den Skandinaviska finalen för att representera Skåne där; Amaryllis från Malmö akademiska förening och Future Engineers, ett familjelag från Lund har båda visat stort mod och stort engagemang före, under och efter denna finalen med. Den 21/12 var de bägge och höll workshops i programmering av Spike PRIME för anställda på Teknikcollege där de också berättade om vinsterna med FLL. De var bägge enormt goda ambassadörer för sina lag, för Föreningen FIRST Lego League Skåne men också för allt som FIRST Lego League står för.

Att lagen också vill dela med sig av och sprida sina inhämtade kunskaper till andra är en stor inspiration till oss alla där både gamla och unga och alla däremellan lär sig nytt tillsammans. Det är också därför som Amaryllis har gått vidare även till världsfinalen i Marocko i år för att där representera inte bara Skåne utan också Skandinavien på detta stora event. Vi håller tummarna för att de ska hitta medel för att ta sig dit och vi stöttar dem hela vägen fram!

Mer om vad som händer kring FLL under våren kommer snart. Håll utkik här på Pedagog Malmö och föreningens hemsida efter fler nyheter om lagens fortsatta framgångar och våra samarbeten och aktiviteter framöver.