Ny temadag om nordiskt skolsamarbete den 28 februari

Barn i kostym sitter på bänkar på en grön äng.

”Kom tæt på det nordiske” är ett projekt, där klasser i årskurs 6 i Malmö och Fredericia samarbetat med varandra och med sina lokala museer. Utgångspunkten har varit historieämnet och specifikt 1600-talets historia. I höstas samlade vi lärare och museipdagoger till en gemensam dag då vi presenterade det material projektet producerat och gav praktiska tips till skolsamarbete inom Norden.

Det blev en lärorik, inspirerande dag med ett 30-tal intresserade deltagare från dansk och svensk sida. Dagen föregick i Chistians IV:s sommarhus, Rosenborg slott i Köpenhamn. En minst sagt gyllene inramning till vår dag!

Nu gör vi det en gång till, fast på Malmö Museer den 28 februari. Programmet blir delvis detsamma: Rasmus Welling från Museerne i Fredericia kommer att presentera sitt material Hven er ven og vem er fjende? I det materialet finns övningar kring källkritik och historiebruk beträffande den period som i dansk historieskrivning  kallas ”svenskekrigene”. Det är den period som i Sverige kallats stormaktstiden och numera östersjöväldet. (Ett namnbyte som danska kollegor har roligt åt, det är så typiskt svenskt, menar de.) Även om materialet är på danska, så tror jag det kan ge idéer till hur man kan arbeta med olika historiska berättelser, och hur man kan arbeta med nordisk språkförståelse samtidigt.

Jag kommer att gå igenom  praktiska tips till samarbete med en klass från annat nordiskt land, och berätta om var man kan söka pengar. Föreningen Norden har lovat att komma och säga något om sitt arbete, Norden i skolan.

Självklart ska vi ut och titta på Malmöhus slott och utställningen På kungens order, för att se hur museet kan användas när klassen ska arbeta med perioden 1500-1700.

Materialet  finns det att ladda ner här.

Varför samarbeta med en klass från ett annat nordiskt land?  Det är en utmaning för alla, men det ger mycket igen- upplevelser som skapar sammanhållning och nya perspektiv bland annat.

En deltagare på vår förra temadag sa:”Jag har samarbetat med skolor i andra europeiska länder, men när det gäller Norden så är det mycket enklare ”.

En lärare som var med i vårt projekt sa så här:

”Fik jeg mulighed for det, ville jeg uden betænkningstid, gennemfører forløbet igen. Her er det igen de to byers historie, som er så spændende. Det vil uden tvivl ”ryste” klasser sammen på kryds og tværs, og flere elever ville vokse med de opgaver de ville få.”

Anmäl dig via Kulturkartan (för lärare i Malmö) eller via Pedagog Malmös Kalender, eller direkt till mig, mb@skoletjenesten.dk.

 

Spionkarta över Malmö.