Textarbete, kamratrespons och muntliga presentationer i FBK

Instruktioner skrivna på tavla.
Tack Albulena för din inspirerande tankekarta!
Instruktioner skrivna på tavla.
Innan vi kan skriva faktatext måste vi ju hitta rätt fakta.

Vårt tema ”Att vara ny i Sverige” har lett oss in på olika spår, så som fakta om olika länder, likheter och olikheter mellan länder, och personliga berättelser om flytten till Sverige. Arbetet har resulterat i tre olika typer av text och alla har skrivit efter sin nivå.

Tankekarta på tavla.
Jämför Sverige med ett annat land. Detta leder oss in på arbete om demokrati och mänskliga rättigheter.

Efter ett antal lektioners skrivarbete har det så blivit dags att ge varandra muntlig respons. Eftersom det var första gången med kamratrespons för många av eleverna så valde vi en mycket enkel modell. Två stjärnor och en önskan! Man fick först högläsa sin text för kompisen,  för att sedan byta text och närläsa innan man fyllde i responsmallen. Visst gick det ganska så bra!Anteckningar med kamratrespons.

Anteckningar med kamratrespons.
Tänk att detta var allra första gången de gav varandra respons! På sitt nya språk dessutom.
Anteckningar kring muntlig redovisning.
Vårt tema avslutas med muntliga presentationer. Heja heja!

Nu kändes det lägligt att jobba vidare med muntliga presentationer. -Välj en av dina texter, skriv stödord, träna och presentera. Bra jobbat alla elever i FBK på Apelgårdsskolan!