Tillgänglig information om coronaviruset/covid-19

Bildstöd för olika symptom i samband med covid 19.
Många, både vuxna och barn, känner just nu oro kring coronaviruset/covid-19. Det är viktigt att få tag på tillförlitig information om sjukdomen, men mycket av informationen som sprids kan vara svår att förstå. I det här blogginlägget samlar jag därför information som kan vara lättare att ta till sig.

Den lättlästa tidningen 8 sidor har skrivit många nyheter om coronaviruset/covid-19. Stockholm Stad har en sida med lättläst information. Lilla Aktuellt har bl.a. inslag med frågor och svar om coronaviruset/covid-19.

Sara Lövestam, författare och tidigare SFI-lärare, har skrivit ett blogginlägg på lättläst svenska med information om coronaviruset/covid-19.

Instruktionsbilder som visar att man ska hosta eller nysa i armvecket och inte rakt ut.

I blogginlägget finns också foton på hur man ska göra när man hostar, och en film på hur man ska tvätta sina händer.

Inatruktion som visar att det är viktigt att tvätta händerna med tvål under en tillräckligt lång stund.

En vanlig rekommendation är att man ska sjunga en sång under handtvätt för att se till att man tvättar händerna tillräckligt länge (helst 30 sekunder) och noggrant. För äldre elever kanske Blinka lilla stjärna eller Lilla snigel inte känns så kul att sjunga. På sidan https://washyourlyrics.com/ kan ni göra egna instruktioner för handtvätt med bildstöd där ni kan lägga till texten till en sång som ni själva väljer.

 

Logoped Anna Fransson har gjort bildstöd för hygienrutiner och för noggrann handtvätt.

 

Skollogoped Julia Andersson har gjort en symtomkarta med hur coronaviruset/covid-19 skiljer sig från influensa och förkylning. Observera att sedan 200310 är uppmaningen från Folkhälsomyndigheten att alla som har symtom på luftvägsinfektion ska stanna hemma och inte träffa andra människor för att minska smittspridningen. Symtomkartan ska alltså inte användas för att se om man ska stanna hemma eller inte, men kan fungera som ett samtalsstöd för att prata om symtomen för de olika sjukdomarna och kanske lindra oro som man känner om man är sjuk.

DHB har gjort en samtalskarta om coronaviruset/covid-19.

 

Krisinformation.se har en sida med teckenspråkstolkad information om coronaviruset/covid-19.

 

Expressen har en sida där de sammanfattar information översatt till arabiska.

 

Samtidigt sprids det konspirationsteorier och falska påståenden kring coronaviruset/covid-19. DN går igenom och faktakollar historier som cirkulerar. Även tidningen 8 sidor har skrivit en artikel om falska nyheter om viruset.

 

Här på Pedagog Malmö har skolbibliotekarie Maria Schedvin skrivit ett blogginlägg om hur du kan arbeta med källkritik och cononaviruset/covid-19. Ni kan t.ex. källkritiskt granska de källor som jag lagt upp ovan.

Eftersom detta är en ny sjukdom kan situationen och kunskapen ändras fort. Det jag skriver om här är snart kanske inte aktuellt. Min önskan är att informationen som kommer från myndigheter, t.ex. via Krisinformation.se, Folkhälsomyndigheten och 1177 i högre grad ska göras tillgänglig för befolkningen, t.ex. genom lättlästa texter och översättningar till fler språk. I ett debattinlägg på Dagens Samhälle skriver företrädare för bl.a. Stockholms Dövas Förening och Förbundet Sveriges Dövblinda Stockholm och Gotland att Region Stockholm, SVT Stockholm och 1177 Stockholm utestänger personer med hörselskada, personer med dövblindhet samt döva genom att inte tillgängliggöra all sin information och sina sändningar om coronaviruset.

Har du fler tips om tillförlitlig och tillgänglig information om coronaviruset/covid-19, kommentera gärna nedan!