Tips 8 – Stressreducera

Barnhänder lyfter upp sand.

Kunskap som krävs av professionella som möter barn med autism i skolan gagnar alla. Kunskap som ger pedagogen olika pedagogiska verktyg och ett förhållningssätt som bygger på att vi som vuxna måste ta ansvar för att hitta lösningar. Autismspecifik kunskap är därför en vinst för alla professionella oavsett vilka barn man möter.

 

Under nio dagar ger jag nio, förhoppningsvis handfasta konkreta tips. Nio tips till alla pedagoger,oavsett vilka barn du undervisar.

 

Barnhänder lyfter upp sand.

 

8. Stressreducera

Genom anpassningar, struktur, tydliggörande och ett bemötande som bygger på stor respekt och tro på varje barn så sjunker stress. Genom att eleven har en känsla av sammanhang, känner kontroll, meningsfullhet och begriplighet i skolan så sjunker stress.

En del barn upplever stor stress av orsaker som vi kan ha svårt att upptäcka.

Har ett barn autism så är sannolikheten stor att hon har svårt att hantera olika sinnesintryck vilket jag har nämnt i tidigare inlägg om miljön i skolan och i klassrummet.

Hon kanske heller inte kan automatisera alla de vardagliga sysslor som vi andra inte behöver tänka aktivt på och som vi andra omedvetet tar för givet att alla andra också har automatiserat. Tänk dig själv om du måste aktivt tänka igenom varje moment när du diskar ett glas. Tänka igenom i vilken ordning du ska göra det, hur mycket vatten du ska använda, hur mycket diskmedel och så vidare. Inte konstigt om det tar energi… För egen del kan jag jämföra det med bilkörning. Efter att ha kört automatare i många år så upptäckte jag när jag skulle köra bil med manuell växel hur mycket energi det tog trots att jag kör bil dagligen, jag var tvungen att tänka igenom varje steg hela tiden, vilken växel, att trycka ner kopplingen… Som tur är så satt gamla färdigheter där och bilkörningen blev ganska snabbt automatiserad. Föreställ dig att inte ha den färdigheten…

Mia Kårlycke skriver i den utmärkta artikeln Energi hur vi kan bemöta detta med:

  1. Respekt
  2. Kartläggning
  3. Planering

Läs artikel och tänk att det rör även andra barn. Det finns trots allt många barn som ännu inte har fått diagnos men som kommer få senare i livet. Det finns trots allt även andra barn som har dessa svårigheter även om de inte har en funktionsnedsättning.

Det kan vara så att detta är väsentligt för oss alla. Att vi alla borde respektera varandras stressnivån och vad som bidrar till stress för dem vi möter, kartlägga vad som ger energi och vad som tar energi och om vi planerar vardagen (skoldagen?) utifrån detta öka möjligheterna till både bra mående, lägre stress och som en bonus ökat lärande.

Det finns konkreta verktyg att använda. Verktyg som många som möter barn med till exempel autism, Asperger och ADHD använder men som jag tycker många fler borde få upp ögonen för. Exempel är stresskalor och 5 point scale.

En fem poängsskala.

Tre barn ligger med armarna under huvudena som är tätt tillsammans.Erbjud och visa olika strategier för stresshantering för alla barn. Det finns nya utmärkta CD för mindfulness både för barn och ungdomar, prova alternativ som att lyssna på musik, gå undan, stessbollar, hopprep, springa, prata med någon…

Listan kan göras lång och bör göras tillsammans med eleven.Säg inte åt eleven vad som bidrar till stress för just honom. Du vet inte. Säg inte åt eleven att när han blir arg och stressad så ska han gå till vuxen. Kartlägg tillsammans med eleven. Kom fram till den rätta lösningen tillsammans med eleven. Kanske har han andra alternativ som fungerar bättre för just honom?

Och när du ändå håller på… Titta över din engen stress. Gör din egna kartläggning över vad som ger och tar energi för just dig. Och planera för din egen återhämtning och fyll på din egen energi. För som Nåkkve Balldin säger i en annan bra artikel om energi; energi är som bensin och ”Utan bensin stannar motorn.”

Brygga i havet med stege längst ut.

Så ta hand om dina elever men ta även hand om dig själv!

Text: Linda Grann