Tobias & Linda – Animerad film, steg för steg

Tobias och Linda pekar.

Tobias Ohlsson och Linda Persson arbetar med filmpedagogik på Barnkulturenheten, Kulturförvaltningen.

Vi arbetar för att pedagoger i förskola och skola skall använda sig av filmpedagogik som en självklar del i undervisningen. Det egna skapandet och berättandet är en viktig del i lärandet. Innehållet kommer vid detta tillfälle kopplas till Minecaft, men kan bytas ut till andra ämnen eller tema i läroplanen.

I workshopen fokuserar vi på att skapa ett lustfyllt berättande, med den animerade filmen som verktyg. Vi går även igenom några av de tekniker vi använder, som till exempel Stop motion och Chroma Key även kallat green-screen.

Workshopen riktar sig till personal som arbetar i låg- och mellanstadiet.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Lyssna på Tobias och Linda på Pedagog Malmö Live! den 27 september.