Trygghet och sunda pedagogiska vanor

Vy över Malmös hamninlopp.

”Politisk inblandning., meningslösa byråkratiska regler och en alldeles för stor arbetsbörda är erfarenheter som alltför många lärare över världen delar, men trots detta fortsätter de att undervisa och deras elever fortsätter att lära sig saker. Lärare kan göra skillnad – och gör det också. Det är detta som är vår uppgift.”

Orden ovan kommer från introduktionen till Alex Quigleys bok Den trygge läraren. Sätt att utveckla sunda pedagogiska vanor, som gavs ut i svensk översättning av Studentlitteratur förra året.

Quigley är verksam som lärare och forskare vid Huntington Research School (länk) i den vackra nordengelska staden York. Skolan rymmer undervisning för över 1 000 elever från lågstadiet till gymnasiet. I samband med researchED-konferensen i London i september förra året deltog jag i ett studiebesök vid skolan, som lägger stor vikt vid intentionerna att överbrygga gapet mellan teori och praktik. Vivianne Robinson och Dylan William nämns som två explicita inspirationskällor för skolan och dess utvecklingsprofil. Tillit, vänlighet och skapande av en miljö där ständig förbättring råder är ledord för skolan. Det blir aldrig klart. Förbättringsarbetet måste ständigt pågå och alla måste vara en del av detsamma. Skolan ingår i ett nätverk av ”research”-schools i England vilka arbetar i enlighet med dessa principer. 

Lärarbristen och svårigheterna att få lärare att stanna i yrket och massmedias larmrapporter om tillståndet i skolorna är inget unikt för Sverige. Quigley har skrivit sin bok mot bakgrund av just den sortens kontext. Boken innebär inte en förnekelse av problemen utan är istället en bekräftelse på skolans betydelse och mening, vilket i sig är ett kraftfullt argument och en framkomlig väg där den negativa utvecklingen kan brytas. Det är en bok full av konkreta och handfasta råd och tankar baserade på egna erfarenheter i praxis, men som också är underbyggd av vetenskap och forskning. Uthållighet och trygghet, och förmågan att möta motgångar och problem, förutsätter att lärare vet varför de är lärare och varför de gör som de gör, menar Quigley. Trygga elever förutsätter trygga lärare.

Alex Quigley kommer att vara en av föreläsarna vid researchED vid Malmö Latinskola i september.

Här föreläser Quigley vid en tidigare researchED-konferens https://researched.org.uk/sessions/alex-quigley/.

Här finns en nypublicerad artikel av Quigley i Skola och samhälle.