Turboteater? För att det är kul!

Elever spelar teater på scen.
Ditte Tengvall

Katarina Svenning, Malin Sangberg Minör, Per Blom och klass 9X på Dammfriskolan har i samarbete med Linda Persson från Barnkulturenheten arbetat med Turboteater – från idé till föreställning på en vecka. Varför? Det är lätt att uppfylla en del av skolans mål när en har kul!

Fyra elever på scen.

Det är fredag. Scenografi, rekvisita och kostym är nerpackad. Ljudet är avstängt. Ljuset är släckt. Sista föreställningen är spelad. Framför oss sitter trötta, men glada och stolta elever. I sitt bagage har de packat ner ett antal nya och lärorika insikter för framtiden.

Teater – varför?

På frågan – varför tycker ni att elever skall få arbeta med teater i skolan, kommer det flera svar; det skapar ett positivt klimat i klassen, alltid kul att vara kreativ, lära sig lösa problem, tålamod, samarbete, förstå varandra, mod och kul. För det är kul. Riktigt, riktigt kul! Men också jättejobbigt. Det är jobbigt att vara i en teaterprocess som nästan helt bygger på improvisation och elevernas delaktighet, att vara bakom scenen och vara tyst,  att ta regi, att vänta på sin tur, och se helheten. Flera delar i arbetet är jobbigt, men ingenting är så jobbigt att en backar.

Alice i underlandet

I 9X tolkning av Alice i underlandet i 3 akter; får vi följa tre Alice, som går genom tre dörrar. På andra sidan möter hen allt från Mr. Rabbit, Hatti, Röda drottningen till en ravedansande larv. Hen ställs inför val som förändrar och ger perspektiv för framtiden. Frågan vi ställer oss är; Tar dörrarna någonsin slut? Den frågan får publiken ta med sig och fundera vidare på.

Elevdemokratin har från börjat varit en stor del av ingången till samarbetet, där lärarna lyssnat in elevernas önskemål om att få arbeta med teater tillsammans med Linda Persson, f.d. Kulturkopplingen och sedan tre år tillbaka hemmahörande i kulturförvaltningen. Linda känner skolan väl och en del av eleverna i klassen har hon arbetet med sedan de gick i åk.1. I det pedagogiska arbetet och i den gemensamma strävan mot målet, är alla viktiga. Alla fyller en funktion.

Alla är med

Elever spelar teater på scen.

Bieffekten av arbetet blir även att stora delar av skolan engageras, från administration och vaktmästeri till de struligaste eleverna i rasthallen, som hjälper till att ringa in elever som försovit sig. Skolan bubblar av engagemang! Rektorn håller ett tänkvärt tal till eleverna efter en av föreställningarna, som handlar om att skolan har många uppgifter i lärandet, om samarbete och om mod. Att våga.

Det finns väldigt mycket att lära för alla inblandade. Förutom stort mod, så krävs det även engagemang och flexibilitet att gå in i detta kreativa kaos, vilket Dammfriskolans lärare visat stort prov på. Så varför gör vi ett arbete som kräver mer av oss? För att se unga människor växa med sin uppgift och att lyckas är den största belöningen en som pedagog kan få. För att eleverna ska få med sig de viktiga lärdomar en får genom att gå utanför boxen och tänka skola på ett annat vis än det traditionella. Men framförallt gör vi det för att det är kul!

Text: Katarina Svenning (Dammfriskolan) och Linda Persson (Barnkulturenheten)
Foto: Ditte Tengvall och Katarina Svenning